Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-21T12:21:17+01:00
Ocena postępowania Konrada Wallenroda, jako bohatera romantycznego

W poemacie,, Konrad Wallenrod, powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich” A. Mickiewicz wykorzystał tzw. Historycyzm maski, omijając w ten sposób cenzurę. Akcja utworu rozgrywa się w średniowieczu w istocie porusza problemy patriotyczne zniewolonej Polski. Poeta posługuje się autentyczną postacią żyjącego w XIV w. Mistrza krzyżackiego Konrada Wallenroda.
Przesłaniem tego utworu jest motto N. Machiavellego -,, Macie, bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia … trzeba być lisem i lwem „, które ma ukazać polskiemu ruchowi narodowowyzwoleńczemu nową postawę etyczno-moralną. Poeta chce w ten sposób pokazać, że w walce o wolność muszą wykorzystać podstęp i spryt -,, Tyś niewolnikiem, jedyna bron niewolnika –podstępy”.
Konrad Wallenrod to ideał bohatera romantycznego. Jego życie napiętnowane jest tragizmem. Jako dziecko porwany przez krzyżaków, wychowuje się w otoczeniu etyki rycerskiej i zasad chrześcijańskich, jako Walter Alf. Za sprawą litewskiego wajdeloty, który pielęgnuje w nim miłość do ojczyzny i nienawiść do prusaków, nie traci swej narodowej tożsamości. Wartości te jednak wzbudzają w nim uczucie osamotnienia i wyobcowania.
Gdy Walter ucieka na dwór litewskiego księcia Kiejstuta, poznaje miłość swego życia, Aldonę.Jest to jedyny okres w jego życiu, kiedy zaznaje prawdziwego szczęścia. Jednak miłość do Aldony jest kolejnym powodem jego nieszczęścia, gdyż stawia go przed wyborem, miłość do kobiety, czy miłość do ojczyzny. Walterem targają obawy o losy rodaków, co zakłóca jego szczęście. Znając taktykę i potęgę Krzyżaków ma świadomość, iż Litwę czeka zagłada i aby pokonać wroga trzeba sięgnąć po inne sposoby walki. Dla ojczyzny porzuca kobietę, którą kocha i dokonuje czynów, które kłócą się z jego etyką rycerską i moralnością.
Swój plan Walter rozpoczyna od zamordowania hrabiego Konrada Wallenroda i przejęcia jego nazwiska. Jest to moment przeobrażenia się Waltera w Konrada, który za jedyny cel życia ma zniszczenie Zakonu Krzyżackiego. Jako Konrad Wallenrod przyjmuje śluby zakonne, a w walkach z Maurami zdobywa sławę bohatera i szacunek wśród Krzyżaków, którzy obierają go Wielkim Mistrzem Zakonu. Życie w zakonie wywołuje w naszym bohaterze wiele sprzecznych uczuć, jest osamotniony, niezrozumiany, toczy wewnętrzną walkę miedzy moralnością a pragnieniem pomocy ojczyźnie. Jego rozterki pogłębia pustelnica z wierzy, z którą prowadzi tajemnicze nocne rozmowy. Jest to jego ukochana Aldona, która podążyła za nim by być blisko niego. Nie przynosi to jednak Konradowi ukojenia, przypomina mu tylko o tym co stracił, a świadomość, że jego ukochana również nie zaznała szczęścia, przysparza mu jeszcze więcej cierpień. Jako Wielki Mistrz Konrad prowadzi Zakon ku powolnemu upadkowi, a w ostatecznej walce z Litwinami dopuszcza się zdrady, co przynosi klęskę Krzyżaków. Gdy jego zdrada zostaje wykryta Konrad popełnia samobójstwo. Jego czyn nie jest jednak ucieczką przed karą, popycha go do tego świadomość, iż po wykonaniu swej misji nie ma już żadnego celu w życiu.
W mojej ocenie postępowania Konrada Wallenroda zgadzam się z oceną autora, który na przykładzie Konrada chciał pokazać Polakom, że dla wyższych celów, jak wolność narodu, trzeba wykorzystać każdą metodę walki. Patrząc na działania Konrada, który dopuszcza się morderstwa, oszustwa i zdrady można by powiedzieć, iż jest bohaterem negatywnym. Jednak by ocenić go sprawiedliwie na jego czyny trzeba by spojrzeć przez pryzmat celów, które nim kierowały, czyli wolność ojczyzny. Nie chcę przez to powiedzieć, że każdy cel uświęca środki, jednak ten, który kierował Konradem ma moje poparcie. O poczynaniach Konrada mówi nam również to jak wiele on sam poświęcił dla dobra ojczyzny - ,,Jam miłość, szczęście, jam niebo za młodu umiał poświęcić dla sprawy narodu”.
Konrad Wallenrod jest bohaterem wyjątkowym, gdyż z pośród innych bohaterów romantycznych wyróżnia go fakt, że od śmiałych patriotycznych planów przeszedł do stanowczych działań i odniósł zwycięstwo. Choć sposób walki, jaki obrał budził w nim odrazę i niechęć, w konflikcie miedzy sumieniem a patriotyzmem zwyciężyło w nim umiłowanie ojczyzny.