Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T18:38:25+01:00
Atom tlenu składa się z cząstek elementarnych takich jak protony, neutrony i elektrony. Protony i neutrony są składnikami jądra atomowego, natomiast elektrony krążą wokół jądra na powłokach elektronowych.
Liczbę protonów określamy nazwą liczba atomowa, liczba atomowa(Z) tlenu jest równa 8. Liczbę elektronów możemy prosto obliczyć, gdyż jest ona równa liczbie protonów, czyli w przypadku tlenu jest równa 8.
Liczby neutronów nie możemy obliczyć nie mając liczby masowej(A), może być ona różna.

Ta odpowiedź powinna Cię usatysfakcjonować :)