Które z podanych niżej określeń charakteryzują przemiany w 1989 roku? Do każdego napisz krótkie wyjaśnienie.
- Umocnienie rządów komunistycznych.
- W państwach Europy Wschodniej zmuszono komunistów do oddania władzy.
- Nasilenie przypadków łamania praw człowieka.
- Niemcy zostały zjednoczone rok po tych wydarzeniach.
- Powołanie w Polsce pierwszego niekomunistycznego rządu.
- Rozpoczęcie reform gospodarczych, m.in. prywatyzacji zakładów pracy.
- Przejęcie przez państwo na własność większości zakładów pracy.
- Umocnienie wpływów ZSRR w państwach Europy Wschodniej.
- Uniezależnienie państw Europy Wschodniej od ZSRR.

POmocy potrzebuje na jutro!!!!!:( Ratuuujcieeeee!!!

Książka do klasy 6 SP wydawnictwo NOWA ERA

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T12:42:52+01:00
Określenia charakteryzujące przemiany w 1989:
1. W państwach Europy Wschodniej zmuszono komunistów do oddania władzy - W państwach Europy wschodniej w 1989 rozpoczeły się przemiany mające na celu wprowadzenie demokratycznych rządów. W niektórych miało ono charakter pokojowy (Polska) a w niektórych ludzie musieli przelać krew (Rumunia). Komuniści nie dopuszczali myśli o gospodarce wolno rynkowej więc trzeba było ich usunąć.
- Niemcy zostały zjednoczone rok po tych wydarzeniach.- W 1991 roku Niemcy zostały złączone po obaleniu komunizmu.
- Powołanie w Polsce pierwszego niekomunistycznego rządu. - Powołanie rządu na czele z premierem Mazowieckim.
- Rozpoczęcie reform gospodarczych, m.in. prywatyzacji zakładów pracy. - Rozpoczęcie reform gospodarczych mających na celu przejście z gospodarki centralnie sterowanej na wolnorynkową. Plan Balcerowicza.
180 4 180