Zad. 1

Kasia jest 2x starsza od Zuzi. Łącznie mają 21 lat. Ile lat ma każda z nich?

Zad.2

Suma dwóch liczb wynosi 33. Jedna z nich jest 2x większa od drugiej. Wyznacz każdą z tych liczb.

Zad.3

Suma trzech liczb wynosi 72. Druga z nich jest 2x większa od pierwszej, a trzecia 3x większa od pierwszej.
Wyznacz te liczby.

Zad.4 Jedna z liczb stanowi 3/4 drugiej. Co to za liczby, jeśli ich suma wynosi 350?

Zad. 4

Kupiono bilety do kina. Za 1 bilet ulgowy i 1 bilet normalny zapłacono 30 zł. Bilet normalny był 1,5 razy droższy od biletu ulgowego. O ile złotych bilet normalny jest droższy od biletu ulgowego?

2

Odpowiedzi

2009-10-27T23:36:42+01:00
Zad. 1
x-wiek kasi
y-wiek zuzi
x=2y
x+y=21 => y+2y=21 => 3y = 21 => y =7
x=2y=14
Odp: Kasia ma 14 lat a Zuzia 7

Zad.2
x- 1 liczba
y - 2 liczba
x+y = 33
x=2y
2y+y=33 => 3y = 33 => y =11
x=2y => x = 21
x=21, y =11

Zad.3
x=1 liczba
y=2 liczba
z=3 liczba
x+y+z=72
y=2x
z=3x
x+2x+3x=72
6x=72
x=12
y=12/2=6
z=12/3=4

Odp: Te liczby to 12; 6; 4

Zad.4
x- 1 liczba
y- 2 liczba
y=0,75x
x+y=350
x+0,75x=350
1,75x=350
x=350/1,75
x=200
y=0,75*2=150
Te liczby to 150 i 200

Zad. 5
x- cena biletu ulgowego
y-cena biletu normalnego
x+y=30
y=1,5x
x+1,5x = 30 => 2,5x= 30 => x=12
y=1,5*12=18
y-x=18-12=6
Odp: Bilet normalny jest o 6 złotych droższy od ulgowego

Pomogłem? Podziękuj
2009-10-28T00:00:53+01:00
ZAD1: ZUZIA MA 7 LAT A KASIA 2RAZY 7 =14 LAT CO DAJE RAZEM 21 LAT ZAD2: Liczba pierwsza to 11 druga 2 razy wieksza wiec 11 razy 2 = 22 co daje 11+22=33 zad3:pierwsza liczba to 12 druga to 12 razy 2=24 trzecia 12 razy 3=36 wiec 12+24+36=72 zad4:200+150=350 gdzie 150 to 3/4 z 200 zad5:ulgowy 12zl normalny 18zl 12zl+18zl=30zl wiec 18zl-12=6zl Bilet normalny jest drozszy o 6 zl