Odpowiedzi

2010-03-21T12:28:30+01:00
-wyżsi oficerzy i bogaci mieszczanie odnieśli się nie chętnie do powstania zbrojnego
-oficerzy opóźnili mobilizację i dążyli do porozumienia z carem
-przewaga wroga w ludziach
-Nierówny stosunek sili środków- brak broni
-nieudolne i pozbawione wiary w zwycięstwo kierownictwo, idące na kompromis z carem
-brak koordynacji działań
-nie podjęto sprawy chłopskiej
-nie szukano poparcia u mocarstw zachodnich a i one nie były zainteresowanie sprawa polską
-Represje po powstaniu listopadowym