Odpowiedzi

2010-03-21T12:43:46+01:00
W skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzi piętnastu sędziów, wybieranych przez Sejm na dziewięcioletnią kadencję. Konstytucja z 1997 r. wprowadziła wybór indywidualny, co oznacza, że każdy sędzia jest wybierany na dziewięć lat, nawet jeżeli zajmie miejsce sędziego, który odszedł z Trybunału Konstytucyjnego przed upływem swojej kadencji.
Trybunał Stanu: składa się z szesnastu członków wybieranych przez Sejm na czas trwania jego kadencji, dwóch zastępców Przewodniczącego, również wybieranych przez Sejm, oraz z Przewodniczącego, którym jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Obaj zastępcy Przewodniczącego i co najmniej połowa członków Trybunału musi mieć kwalifikacje sędziowskie.

SĘDZIOWIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO:
Bohdan Zdziennicki- Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Marek Mazurkiewicz- Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego

Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt- Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Andrzej Rzepliński
Mirosław Wyrzykowski
2 5 2