A) Utwórz od podanych czasowników imiesłowy przymiotnikowe . Jeśli nie jest to możliwe postaw kreskę . Skorzystaj ze słownika poprawnej polszczyzny :

* Potrafić -
* Chcieć -
* Rozumieć -
* Wbić -
* Znaleźć -

b ) Zapisz imiesłowy utworzone od podanych czasowników

* Namalował -
* Świeci -
* Otworzył -
* Pracuje -
* Napisał -
* Wyjął -

c ) Dopisz do podanych części wyrazów odpowiednie końcówki -Wszy , albo - Łszy .

Zjad .....
Zatoną ......
Poszedł ....
Popi ......
Ubra ......
Uczy .....
Wypełni ....
Kichną ....
Wróci ....

Prosze o rozwiązanie tego zadania . Bo to mam na jutro . Dam Naj !!

1

Odpowiedzi

2009-10-27T18:48:16+01:00
A) Utwórz od podanych czasowników imiesłowy przymiotnikowe . Jeśli nie jest to możliwe postaw kreskę . Skorzystaj ze słownika poprawnej polszczyzny :

* Potrafić - potrafiący
* Chcieć - chcący
* Rozumieć - rozumiejący
* Wbić - wbijający
* Znaleźć - znajdujący

b ) Zapisz imiesłowy utworzone od podanych czasowników

* Namalował - namalowawszy
* Świeci -
* Otworzył - otworzywszy
* Pracuje -
* Napisał - napisawszy
* Wyjął - wyjąłwszy
c ) Dopisz do podanych części wyrazów odpowiednie końcówki -Wszy , albo - Łszy .

Zjadłszy
Zatonąwszy
Podszedłszy
Popiwszy
Ubrawszy
Uczywszy
Wypełniwszy
Kichnąwszy
Wróciwszy
2 5 2