3 lipca 2009
O 18, w końcu dojechaliśmy do Grecji. Jesteśmy w Atenach. Ale jest ciepło! Wiele cieplej niż u nas, przez okno hotelu
widzę mnóstwo ludzi przechadzających się po pięknych,zabytkowych ateńskich ulicach. Czytałam/em że co roku odwiedza Grecję około trzech milionów turystów. Ateny są specyficznym miastem gdzie miesza się kultura tradycyjnej wsi greckiej
z nowoczesnym dziś miastem, chyba i my wybierzemy się na spacer !
4 lipca 2009
Właśnie wróciliśmy z wycieczki, byliśmy w głównym i najczęściej odwiedzanym miejscem w Atenach - w Akropolu z Partenonem i budowli u stóp wzgórza - teatrze Dionizosa i pomnik Lizykratesa. Było cudownie, jest co podziwiać. A grecy są wspaniali, charakteryzują się łagodnością i starają się wprowadzić w te miejsca miłą i sympatyczna atmosferę.
5lipca 2009
Dziś odwiedziliśmy tawerny w jedynej zachowanej do czasów współczesnych dzielnicy Grecji - Plaki.Byliśmy również w Narodowym Muzeum Archeologicznym. Szczerze mówiąc nie było fajnie, spodziewaliśmy się czegoś więcej. Brak atmosfery w tych miejscach, sprawił, że jesteśmy rozczarowani i obojętni.
6lipca 2009
Dziś obejrzeliśmy miejsca, które wprowadziły nas w niesamowity nastrój i świat starożytnej Greki. Niesamowite widoki
i krajobrazy m.in. ze wzgórz Likavitos i Filopappou oraz liczne w tych miejscach urokliwe kawiarenki, restauracje i tawerny w pięknych ogrodach, bogate oferta
handlowa dla turystów na bazarach i targach, przyciągają turystów i sprawiają, że napewno tu wrócę!
7lipca2009
Akropol - wzgórze w centrum Aten, widoczne są tu ślady osadnictwa od neolitu,
od IV w. p.n.e. , ośrodek kultu - monumentalna zabudowa m.in. świątynia Ateny Polias, skarbce, propyleje Pizystrata. Z V w. p. n. e. pochodzą: Partenon, Propyleje, Erechtejon, świątynia Ateny Nike. Partenon jest pozostałością po dawnej cywilizacji, która dała początek cywilizacji europejskiej, stała się jej podwaliną europejskiej kultury nauki i myśli politycznej.
Akropol w starożytnej Grecji stanowił część miasta położona na wzgórzu. Od 2 połowy
II tysiąclecia p. n.e. był to ogród warowny z siedziba
władcy, później ośrodek kultu religijnego w miastach hellenistycznych. Perykles, ateński mąż stanu uważał i pragnął aby Akropol stał się obiektem charakteryzującym krajobraz Aten. Miał również być ,,Szkołą dla Hellenów" i symbolem wielkości miasta. Dziś Akropol jest kojarzony z narodzinami wielkiej cywilizacji Zachodu, jego ruiny są corocznie odwiedzane przez miliony turystów i nadal wzbudzają zachwyt i podziw. Tego dziś się dowiedziałam, odwiedzając przecudny Akropol! Tak pięknego miejsca jeszcze nie widziałam! Jestem zachwycona, ale jutro już wyjeżdżamy..Kto przetłumaczy na j. niemiecki ? :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T11:27:37+01:00

Juli 3, 2009
Über 18 schließlich nach Griechenland gekommen. Wir sind in Athen. Aber es ist warm! Viel wärmer als unsere eigenen, das Bild-Fenster
Ich sehe viele Leute zu Fuß in der schönen, historischen Straßen von Athen. Ich lese / em, die Griechenland besuchen jedes Jahr etwa drei Millionen Touristen. Athen ist eine besondere Stadt, wo Sie die traditionelle dörfliche Kultur der griechischen finden
mit der heutigen Stadt, es sei denn, wir gehen auch zu Fuß!
July 4, 2009
Ich habe gerade von einer Reise zurück, wir waren in der Haupt-und am meisten besuchte Website in Athen - die Akropolis und dem Parthenon Gebäude am Fuß des Hügels - das Theater des Dionysos und Lysikratesmonument. Es war wunderbar, die bewundert wird. Und Griechen sind großartige Menschen, durch Sanftmut aus und versuchen, in die schönen Plätze und nette Atmosphäre setzen.
5 juli 2009
Heute besuchten wir die Taverne in das einzige noch erhaltene bis heute Stadtteil von Griechenland - Plaki.Byliśmy auch in das Nationale Archäologische Museum. Ehrlich gesagt war es nicht Spaß, erwarten wir etwas mehr. Der Mangel an Atmosphäre an diesen Orten hat dazu geführt, dass wir enttäuscht sind, und gleichgültig.
6 juli 2009
Heute sahen wir den Ort, die uns in einer unglaublichen Stimmung zu versetzen und die alten griechischen Welt. Incredible views
und Landschaften einschließlich Likavitos den Hügeln und Filopappou und viele dieser Orte charmanten Cafés, Restaurants und Tavernen in der schönen Gärten, bieten ein reichhaltiges

Werbespot für Touristen in der Basare und Märkte, Touristen und es wird sicherlich wieder hier!
7 juli 2009
Akropolis - einem Hügel im Zentrum von Athen, gibt es sichtbare Spuren der Siedlung aus der Jungsteinzeit,
aus dem vierten Jahrhundert v. Chr. , Zentrum des Gottesdienstes - ein monumentales Gebäude, wie Tempel von Athen Polias, Schatzkammern, Propyl Pizystrata. ZV kommen BC: der Parthenon, die Propyläen, Erechtheion, der Tempel von Athen Nike. Parthenon ist ein Überbleibsel der alten Zivilisation, die zu einer europäischen Zivilisation gab, hat sich das Fundament der europäischen Kultur, Wissenschaft und politischen Denkens.
Die Akropolis im antiken Griechenland war Teil der Stadt liegt auf einem Hügel. Ab der 2. Hälfte
Zweiten Jahrtausends Herr n.e. Es war mit einem Garten Büro befestigte

Herrscher, und später ein Zentrum der Anbetung in der hellenistischen Städte. Perikles, athenischen Staatsmann, und er wollte zum Gegenstand der Akropolis von Athen Landschaft geprägt. Auch werden musste, Schule für die Hellenen, "und ein Symbol der Größe der Stadt. Heute ist die Akropolis mit der Geburt des großen abendländischen Kultur verbunden sind, sind ihre Ruinen jährlich von Millionen Touristen besucht und weiterhin Bewunderung und Ehrfurcht zu begeistern. An diesem Tag lernte ich durch den Besuch der wunderschönen Akropolis! So schön Ich habe nicht gesehen, der Ort, ich freue mich, aber jetzt sind wir verlassen morgen ..