Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-21T16:43:34+01:00
W obecnych czasach, zawirowań i niepewności, w jakich znajduje się Polska,
w stadium realizacji znajduje się strategia walki z przestępczością.
Rozbudowuje się prawne instrumenty walki, ulegają zaostrzeniu sankcje, przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, stawiane są odpowiednio zwiększone zadania itp. Jest to strategia odstraszania, którą z punktu widzenia teorii łatwo można krytykować. Nie chodzi tu jednak o krytykę, lecz o spokojne spojrzenie na możliwości w ogóle działań profilaktycznych w czasie ostro zarysowującego się kryzysu, który przecież sam jest silnym czynnikiem kryminogennym.

Program zwalczania korupcji:
• skuteczne wykrywanie przestępstw korupcyjnych,
• wdrożenie efektywnych mechanizmów walki z korupcją w administracji publicznej,
• zwiększenie świadomości publicznej i promocja etycznych wzorców postępowania.
Etap 2:
• zapobieganie zjawiskom korupcji i wdrożenie mechanizmów umożliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie,
• skoordynowanie działań zmierzających do respektowania antykorupcyjnych przepisów prawnych,
• ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorców postępowania,
• stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelowi struktur administracji publicznej na miarę otwartego społeczeństwa informacyjnego.

Zastosowane rozwiązania w zakresie zadań i uprawnień CBA, zapewniają:
• skuteczność i szybkość działań - dzięki stosowaniu w ramach jednej struktury organizacyjnej uprawnień kontrolnych, operacyjnych i dochodzeniowo - śledczych,
• weryfikację oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publiczne – co
w świetle wyników kontroli NIK jest dotychczas realizowane wadliwie,
• łatwość i sprawność zarządzania - niewielka, spójna formacja, podległa bezpośrednio premierowi,
• czytelne dla obywateli, wskazanie instytucji odpowiedzialnej za zwalczanie korupcji w Polsce,
• koordynację działań antykorupcyjnych.
1 5 1