Ułóż we właściwej kolejności czynności i prace związane z eksportem polskiego zboża za granice Zaznacz je w kolejności cyframi
......Załadunek na statek
......Zasiew
......Młocka
......Orka
......Podroż morska do portów Europy Zachodniej
......Wiązanie zboża w snopki
......Wyładunek zboża w porcie
......Składowanie zboża w spichrzu
......Napełnienie worków ziarnem
......Żniwa
......Przewóz zboża za wozach

1

Odpowiedzi

2009-03-21T16:05:47+01:00
1. orka
2. zasiew
3. żniwa
4. wiązanie zboża w snopiki
5. młocka
6. składowanie zboża w spichlerzu
7. napełnienie worlów ziarnem
8. przewoz zboża za wozach
9. wyłądunek zboża w porcie
10. załądunek na statek
11. Podroż morska do portów Europy Zachodniej


Myśle że bedzie dobrze:Pp
3 5 3