Matematyka 2 Plus
Zadanie 6/130
W równoległoboku dłuższy bok ma 10 cm, a krótsza przekątna ma 6 cm i dzieli równoległobok na dwa trójkąty prostokątne.Oblicz obwód tego równoległoboku.
Zadanie7/130
Oblicz obwód prostokąta,którego przekątna ma długość 5 ,a jeden z boków jest dwa razy dłuższy od drugiego.
8/130 Obwód prostokąta wynosi 42 cm ,a stosunek długości boków jest równy 3/4.Oblicz długość przekątnej prostokąta.
Proszę o obliczenia przynajmniej podstawowe.

3

Odpowiedzi

2010-03-21T12:58:30+01:00
Matematyka 2 Plus
Zadanie 6/130
W równoległoboku dłuższy bok ma 10 cm, a krótsza przekątna ma 6 cm i dzieli równoległobok na dwa trójkąty prostokątne.Oblicz obwód tego równoległoboku.

a=10 cm
d=6 cm
b²+6²=10²
b²=100-36
b²=64
b=8 cm
obw=2*10+2*8=36

Zadanie7/130
Oblicz obwód prostokąta,którego przekątna ma długość 5 ,a jeden z boków jest dwa razy dłuższy od drugiego.

d=5
boki: x ; 2x

x²+(2x)²=5²
x²+4x²=25
5x²=25
x²=5
x=√5
2x=2√5

obw=6x=6√5

8/130 Obwód prostokąta wynosi 42 cm ,a stosunek długości boków jest równy 3/4.Oblicz długość przekątnej prostokąta.

2a+2b=42
a+b=21
boki:3x;4x
czyli 6x+8x=42
14x=42
x=3
a=3x=9
b=4x=12


1 5 1
2010-03-21T13:02:20+01:00
Zad 6/131
x² + 6² = 10²
x² + 36 = 100
x² = 100 - 36
x² = 64
x = √64
x = 8
Obw = 2a + 2x
Obw = 20 + 16
Obw = 36cm
Zad 7/130
x² + 2x² = 5²
x² + 4x² = 25
5x² = 25/:5
x² = 5
x = √5
Obw = 2 * 2√5 + 2 * √5 = 6√5
Zad 8/130
Obw = 42cm
a/b = ¾
4a = 3b/:4
a = ¾b
Obw = 2a + 2b
Obw = 2 * ¾b + 2b
42 = 1½b + 2b
42 = 3½b
3½b = 42/:3½
b = 12
a = 9
9² + 12² = c²
81 + 144 = c²
c² = 144 + 81
c = √255
c = 15cm
2010-03-21T13:23:11+01:00
Zadanie 6
a=10 cm
d=6 cm
b²+6²=10²
b²=100-36
b²=64
b=8 cm
obwód=2*10+2*8=36

Zadanie7
d=5
boki: x ; 2x

x²+(2x)²=5²
x²+4x²=25
5x²=25
x²=5
x=√5
2x=2√5
obwód=6x=6√5

Zad.8
2a+2b=42
a+b=21
boki:3x;4x
czyli 6x+8x=42
14x=42
x=3
a=3x=9
b=4x=12

licze na naj.......