1.Napisz równania reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej pomiędzy kwasem mrówkowym i wapniem oraz sodem. Następnie podaj równania reakcji kwasu octowego z tymi samymi metalami. Podaj nazwy wszystkich otrzymanych soli.
2.Natalia badała odczyn wodnych roztworów metanolu i etanolu za pomocą lakmusu. Zapisz co zaobserwowała Natalia. (Może być reakcja)
3. Kwasy karboksylowe reagują z zasadami. Przykładem takiej reakcji jest reakcja kwasu octowego z zasadą sodową. Napisz równanie omawianej reakcji oraz obliczysz, ile gramów kwasu przereaguje z 100g NaOH. (Tylko druga część zadania)

Z góry dziękuję za pomoc ;))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-21T13:39:25+01:00
1)
a) kwas mrówkowy + wapń → mrówczan wapnia + wodór
2 HCOOH + Ca → (HCOO)₂Ca + H₂
2 H⁺ + 2 HCOO⁻ + Ca⁰→ 2 HCOO⁻ + Ca²⁺ + H₂⁰
b)kwas mrówkowy + sód → mrówczan sodu + wodór
2 HCOOH + 2 Na→ 2 HCOONa + H₂
2 H⁺ + 2 HCOO⁻ + 2 Na⁰→ 2 HCOO⁻ + 2 Na⁺ + H₂⁰
c) kwas octowy + wapń→ octan wapnia + wodór
2 CH₃COOH + Ca → (CH₃COO)₂Ca + H₂
2 CH₃COO⁻ + 2 H⁺ + Ca⁰→ 2 CH₃COO⁻ + Ca²⁺ + H₂⁰
d)kwas octowy + sód→ octan sodu + wodór
2 CH₃COOH + 2 Na→ 2 CH₃COONa + H₂
2 CH₃COO⁻ + 2 H⁺ +2 Na⁰→ 2 CH₃COO⁻ + Na⁺ + H₂⁰
2) Po zanurzeniu w wodnych roztworach etanolu i metanolu, papierek lakmusowy nie zmienia barwy, oznacza to,że związki te mają odczyn obojętny.
3)
Reakcja :
CH₃COOH + NaOH→ CH₃COONa + H₂O
Obliczam masy cząsteczkowe kwasu octowego i zasady sodowej:
M CH₃COOH = 12 + 3 + 12 + 2 × 16 + 1= 60g/mol
M NaOH = 23 + 16 + 1= 40g/mol
czyli :
40g NaOH ---------reaguje z---- 60g CH₃COOH
to 100g NaOH----przereaguje z--X g CH₃COOH

X= 100g × 60g : 40g = 150g
Odp. Ze 100g NaOH przereaguje 150 g kwasu octowego.
2 5 2