Uzupełnij współcznynniki stechiometryczne w podanych równaniach rekacji.Podaj typy rekacji chemicznych.

Mg(OH)₂ _e _ _ _ _ MgSO⁴
|
|c
|
Mg _ _a_ _ MgO _ _d_ _ Mg₃(PO₄)₂
|
|b
|
MgCl₂

a) Mg+O₂------> MgO
typ reakcji- ...................
b) Mg+Cl₂ ------>MgCl₂
typ reakcji-...................
c) Mg+H₂O ---------->Mg(OH)₂+H₂
typ reakcji-.....................
d)MgO+ H₃PO₄ -------> Mg₃(PO₄)₂+ H₂O
typ reakcji-................
e) Mg(OH)₂ + H₂SO₄ ------------> MgSO₄ +H₂O
typ reakcji..............

2

Odpowiedzi

2009-10-27T18:44:39+01:00
A) 2Mg+O₂------> 2MgO
typ reakcji- utlenianie
b) Mg+Cl₂ ------>MgCl₂
typ reakcji-synteza bezpośrednia z pierwiastków
c) Mg+2H₂O ---------->Mg(OH)₂+H₂
typ reakcji-reakcja metalu aktywnego z wodą
d)3MgO+ 2H₃PO₄ -------> Mg₃(PO₄)₂+ 3H₂O
typ reakcji-reakcja kwasu z tlenkiem
e) Mg(OH)₂ + H₂SO₄ ------------> MgSO₄ +2H₂O
typ reakcji- zobojętnianie
2009-10-27T18:56:47+01:00
A) 2Mg+O₂------> 2MgO
typ reakcji- syntezy (utlenianie)
b) Mg+Cl₂ ------>MgCl₂
typ reakcji-syntezy (reakcja metalu z niemetalem)
c) Mg+2H₂O ---------->Mg(OH)₂+H₂
typ reakcji-wymiany pojedynczej (metalu aktywnego z wodą)
d)3MgO+ 2H₃PO₄ -------> Mg₃(PO₄)₂+ 3H₂O
typ reakcji-wymiany podwójnej (tlenek metalu z kwasem)
e) Mg(OH)₂ + H₂SO₄ ------------> MgSO₄ +2H₂O
typ reakcji wymiany podwójnej (zobojętnienia)