Napisz list w języku Rosyjskim zawierający 120-150 słów.
Na obozie skautów poznałeś Rosjankę. W liście do niej piszesz o:
-swojej szkole
-ulubionych przedmiotach i zajęciach pozalekcyjnych
-konkursie, w któtym odniosłeś sukces
-planem związanym z wyborem studiów i przyszłego zawodu. W liście uwzglednij wszystkie podane podpunkty.

1

Odpowiedzi

2010-03-21T15:00:31+01:00
Здраствуй Катя!
Пишу к тебя потому что я хате"л разказать о моей школе. Она находиться на окраине города. Она это большая. В ее" находиться три этажа. На первом этаже находиться библе"тека, спортивный зал, кабинеты, учительский. На втором этаже находиться кабинеты, а на третем этаже тоже кабинеты. Мое любимое предметы это математика, химия, физкультура и англиский и руский яыки. После уроков я ходю дополнительные уроки физкултуру. В последнее время я получил успех в конкуре из химии. Когда буду взрослый я остаюсь врачем.

Твой wpisz
swoje imię.
1 2 1