Propozycja stworzenia świata z uwzględnieniem 5 prawd Biblijnych.

Prawdy Biblijne :
1.Bóg stworzył świat z niczego.
2.Bóg jest stwórcą świata i jego panem.
3.Wszystko co stworzył Bóg jest dobre.
4.Przyrody ,którą stworzył Bóg nie wolno niszczyć.
5.Siódmy dzień jest dniem świętym, przeznaczonym do odpoczynku.

1

Odpowiedzi

2010-03-23T18:06:11+01:00
Na początku było słowo ,a słowo było u Boga i Bogiem było słowo.
1.Dzień. "Niech powstanie światło i oddzielę je od ciemności".
2.Dzień. "Niech powstanie ziemia ziemia i planety".
3.Dzień. "Niech powstaną rzeki, morza i oceany".
4.Dzień. "Niech powstaną drzewa, krzewy, kwiaty i wszelka roślinność".
5.Dzień."Niech powstaną zwierzęta wodne i powietrzne".
6.Dzień."Niech powstaną zwierzęta lądowe oraz istota najbardziej podobna do mnie CZŁOWIEK".
7.Dzień.Widział Bóg ,że wszystko co stworzył było dobre i odpoczął, a siódmy dzień będzie dniem odpoczynku i wolnym od pracy..
1 5 1