Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T13:10:01+01:00
1. Dane:
m = 80kg
v = 20cm/s = 0,2m/s

Szukane:
p = ?

Wzór:
p = mv

p = 80kg × 0,2m/s
p = 16 kgm/s

Odp.: Pęd ciała wynosi 16 kgm/s .

2. Dane:
m₁ = 0,2g = 0,0002kg
v₁ = 36km/h = 10m/s
m₂ = 1kg
v₂ = 1m/min = 1/60 m/s

Szukane:
p₁ = ?
p₂ = ?

Wzór:
p = mv

p₁ = 0,0002kg × 10m/s
p₁ = 0,002 kgm/s
p₂ = 1kg × 1/60 m/s
p₂ = 1/60 kgm/s

p₁ < p₂
p₂ - p₁ = 1/60 - 0,002 kgm/s ≈ 14,7 kgm/s

Odp.: Żółw ma pęd o 14,7 kgm/s większy od muchy.
1 5 1