Miesięczny budżet rodziny państwa Pieniążek w lutym 2009 roku wyniósł 3200 zł. Rozkład wydatków był następujący:

opłaty 0,3
rozrywka 0,05
lekcje gry na skrzypcach dla krzysia 0,1
dodatkowe wydatki 0,15
jedzenie 0,4Wskaż zdanie prawdziwe:
A. Rodzina państwa Pieniążek wydaje miesięcznie 1500 zł na opłaty.
B. Rodzina państwa Pieniążek wydaje więcej pieniędzy na przyjemności niż na lekcje gry na
skrzypcach dla Krzysia.
C. Rodzina państwa Pieniążek wydaje miesięcznie na opłaty o 320 zł mniej niż na jedzenie.
D. Rodzina państwa Pieniążek wydaje na jedzenie o 28 zł więcej niż na dodatkowe wydatki.napiszcie np . Z- p <p- prawda > <f-fałsz>

2

Odpowiedzi

2010-03-21T13:05:18+01:00
2010-03-21T13:11:57+01:00
Opłaty : 0,3×3200=960 zł
rozrywka : 0,05×3200=160 zł
lekcje gry na skrzypcach dla krzysia: 0,1×3200=320
dodatkowe wydatki: 0,15×3200=480
jedzenie: 0,4×3200=1280


Wskaż zdanie prawdziwe:
A. Rodzina państwa Pieniążek wydaje miesięcznie 1500 zł na opłaty - Fałsz
B. Rodzina państwa Pieniążek wydaje więcej pieniędzy na przyjemności niż na lekcje gry na
skrzypcach dla Krzysia - Fałsz
C. Rodzina państwa Pieniążek wydaje miesięcznie na opłaty o 320 zł mniej niż na jedzenie - Prawda
D. Rodzina państwa Pieniążek wydaje na jedzenie o 28 zł więcej niż na dodatkowe wydatki - Fałsz
3 3 3