1. Wykonując odpowiednie obliczenia, wyraź gęstość nafty równą 810 kg/m3 w gramach na centymetr sześcienny.

2.Na wadze laboratoryjnej zważono menzurkę.Jej masa wynosi 0,25kg. Do menzurki wlano 150cm3 cieczy i ponownie menzurkę zważono.Teraz masa jest równa 0,388kg.
Oblicz gęstość wlanej cieczy do menzurki.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T19:49:50+01:00
810kg=810000g
1m³=100cm×100cm×100cm=1000000cm³
810kg/m³=810000g/1000000cm³=0,81g/cm³
2.
0,388kg-0,25kg=0,138kg=138g masa cieczy
ρ=m/V
Ρ=138g/150cm³
ρ=0,92g/cm³
57 4 57