Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T13:06:11+01:00
2 Mg + O2 -->2 MgO
masy molowe
Mg - 24 g/mol ---> 24*2 = 48 g/mol (bo spalono 2 mole magnezu - na podstawie równania reakcji)
O2 - 32 g/mol
MgO - 40 g/mol ---> 40*2 = 80 g/mol
z 32 g/mol O2 powstaje 80 g/mol MgO
z 48 g ---------x
x = 120 g
z 48 g/mol Mg powstaje 80 g/mol MgO
z x -------------120 g MgO
x = 72 g magnezu
Spaleniu uległo 72 g magnezu
2 3 2
2010-03-21T13:07:11+01:00
Masa magnezu+masatlenu
48g+masa tlenu=120
masa tlenu=120-48
masa tlenu=72
przepisz tak samo!!
3 3 3
2010-03-21T13:53:20+01:00
2 Mg + 02 = 2 MGO

M 02 = 2 x 16u = 32 u
M 2Mg = 2 x 24u = 48u

48g x 48u / 32u = 72 g .

Sprawdzenie poprzez prawo zachowania masy .

72 g + 48 g = 120 g .

Odpowiedź : Spaleniu uległo 72 g magnezu .
3 3 3