Odpowiedzi

2010-03-21T13:07:54+01:00
Hdi to wskaźnik rozwoju społecznego.
PKB to produk krajowy brutto
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T13:07:59+01:00
PKB-produkt krajowy brutto
HDi-wskaznik rozwoju spoleczenstwa
2010-03-21T13:14:11+01:00
HDI (Human Developmet Index):
uwzględnia panujące w danym państwie warunki życia jego mieszkańców.Przy obliczniu tego wskażnika bierze się pod uwagę: wartość produktu karjowego (brutto), średnią długość życia, odsetek dzieci uczęszczjących do szkół czy udział osób potrafiących czytać i pisać. Wartość wskaźnika HDI może wynosić od 0 do 1. Kraje, w których przekracza on 0,8 są zaliczne do państw o wysokim poziomie rozwoju społecznego. Natomiast te, w których wskaźnik HDI jest mniejsz niż 0,5, są klasyfikowane jako państwa o niskim poziomie rozwoju społecznego.

PKb: niestety nie wiem co to oznacza:(((