Z pęku świeżych kwiatów lotosu trzecią, piątą i szóstą część ofiarowano bogom Sziwa Wisznu i Surya a czwartą część bogini Bhavani. Pozostałe sześc otrzymał pewien znakomity dygnitarz. Ile było kwiatów lotosu? Może ktoś ma rozwiązania do wszystkich zadań (1-12) na stronie 38-39 w zeszycie ćwiczeń do klasy 1 gimnazjum.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T13:14:23+01:00
1. Z pęku świeżych kwiatów lotosu trzecią, piątą i szóstą część ofiarowano bogom Sziwa, Wisznu i Surya, a czwartą część bogini Bhavani. Pozostałe sześć otrzymał pewien znakomity dygnitarz.
Podaj mi liczbę kwiatów lotosu
1/3x+1/5x+1/6x+1/4x+6=x
2/6x+1/6x+4/20x+5/20x+6=x
3/6x+9/20x+6=x
10/20x+9/20x+6=x
6=x-19/20x
6=1/20x /*20
x=120


2. Zmieszano dwa gatunki kawy: I gatunek po 15 zł za 1 kg, II gatunek po 30 zł 1 kg. Otrzymano 10 kg mieszanki o wartości 280 zł.
Ile wzięto kilogramów jednej, a ile drugiej kawy?
15x+30y=280
x+y=10

x=10-y
15(10-y)+30y=280
150-15y+30y=280
15y=280-150
15y=130 /:15
y= 8 i 2/3
x=10-8 i 2/3
x=1 i 1/3

3. Kupiono 8 damskich torebek. Torebki skórzane były po 100 zł, a z imitacji skóry po 60 zł. Razem zapłacono 720 zł.
Ile kupiono skórzanych torebek, a ile z imitacji skóry?

X+y=8
100x+60y=720
x=8-y
800-100y+60y=720
800-720=100y-60y
40y=80 /:40
y=2
x=8-2
x=6

4. Pięciu ludzi, pracując razem tak samo wydajnie, wykonuje pewną pracę w ciągu 8 dni.
Ilu jeszcze należy zatrudnić ludzi, aby wykonać tę pracę w ciągu 4 dni? A ile dni będzie wykonywać tę pracę 8 pracowników.
W 8 dni pracę wykonuje 5 ludzi 8*5=40 roboczodni
W 4 dni pracę wykona 5*2 ludzi, czyli 10 bo 40r/d:4 dni=10 robotników
40r/d:8 pracowników=5 dni