1. Jaki istnieje związek między nawróceniem a pokutą ?
2.Jakie mogą być czyny pokutne ?
3. Do czego wzywa drugie i czwarte przykazanie kościelne ?

Przykazania kościelne Gdyby ktoś nie wiedział ;D :
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wtrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o problemy wspólnoty kościoła

2

Odpowiedzi

2010-03-21T13:42:25+01:00
1. Związek między pokuta a nawróceniem jest taki, że człowiek, który nawrócił się musiał naprawdę żałować za swe grzechy. Bez ,,żalu za grzechy", nie ma prawdziwego powrotu do wiary.
2. Czynami pokutnymi może być, poprawa zachowania, naprawa swoich grzechów (np. gdy grzeszymy mówiąc o kimś rzeczy nieprawdziwe, pokutą jest przyznanie się do błędu i odwrócenie swych słów, naprowadzenie innych do prawdy).
3. Drugie przykazanie mówi o tym, że prawdziwy chrześcijanin powinien przynajmniej raz w roku powinien przystąpić do sakramentu spowiedzi, ponieważ grzech w nim rośnie i zapomina o swym Zbawcy.
Czwarte przykazanie mówi o tym. że w czasie postu nie powinno jeść się pokarmów mięsnych (głównie chodzi o piątek). W czasie postu powinno unikać się od udziału w hucznych zabawach (dyskoteki, picie alkoholu). Iż w czasie postu 41 dni Jezus pościł, również my powinniśmy w czasie zadumy wysnuć jakieś wnioski, oraz w powinien sposób wyrzeczeń próbować zrozumieć mękę Chrystusa (być z nim w tej ciężkiej drodze).
6 3 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T13:46:39+01:00
1. Pokuta jest po spowiedzi. Nawrócenie natomiast to całkowita chęć oddalenia się od grzechu. Z złego człowieka na dobrego np.
2. Czyny pokutne :
Modlitwa
Zadośćuczynienie bliźniemu
Pomoc innym
Posłuszeństwo
Dobre uczynki
3. Drugie wzywa do tego bu się spowiadać i oczyszczać swoje serce z grzechu. Najlepiej częściej niż raz w roku (raz to takie minimum)
Czwarte wzywa do pokory i zachowywania postów. Nie należy chodzić na zabawy itp tylko zachować wewnętrzny spokój. Chodzi tu o uspokojenie własnej duszy. Nie jest to na pokaz...
6 3 6