Odpowiedzi

  • daky
  • Rozwiązujący
2009-10-27T18:51:15+01:00
Sąd przysięgłych, ujednolicił system miar i wag, nadał prawa obywatelskie metojkom, którzy od dawna zamieszkiwali Attykę oraz znacznie poszerzył uprawnienia eklezji - zgromadzenia pełnoprawnych obywateli Aten, którzy ukończyli 20 lat. Od momentu pierwszego zgromadzenia był to najwyższy organ władzy, decydujący o polityce wewnętrznej i zagranicznej. Miejscem spotkań była agora (miejsce spotkań mieszkańców Aten) teatr lub wzgórze [Pnyks]. Głosowano na ogół jawnie, poprzez podniesienie rąk choć niekiedy odbywały się również głosowania tajne.
8 2 8
2009-10-27T18:59:02+01:00
Sądy okręgowe- były sądami I instancji w ważniejszych sprawach cywilnych i karnych, rozpatrywały odwołania od sądów grodzkich. Rozstrzygały sprawy kolegialne (3 osoby) lub jednoosobowe. Dzieliły sie na wydziały w sądach okręgowych dla orzekania o zbrodniach zagrożonych cięższymi karami i o przestępstwach politycznych miały być utworzone sądy przysięgłych. Do ich powołania na podstawie przepisów prawa o ustroju sądów powszechnych z 1928 roku nigdy nie doszło. Na obszarze byłego zaboru pruskiego zniesiono je w 1919 roku. Sądy przysięgłych działały jedynie na obszarze dawnej Galicji na podstawie przepisów austriackich. Sprawy rozpatrywane były przez Trybunał złożony z przewodniczącego+ 2 sędziów+ ławę przysięgłych. Składająca się z 12 głosów ława 2/3 głosów decydowała o winie. Karę w oparciu o werdykt przysięgłych wymierzał Trybunał. Nie cieszyły sie zaufaniem, zniesiono je w 1938 roku. W sądach okręgowych tworzone były wydziały handlowe- rozpatrywały w składzie: 1 sędzia okręgowy + 2 ławników mianowanych przez ministra sprawiedliwości, z praktyków zaproponowanych przez izby przemysłowo- handlowe. Minister sprawiedliwości powoływał jednoosobowe sądy dla nieletnich.
4 2 4