"How can we reduce air pollution levels in our cities?"

1.too much traffic in the city centre->introduce park and ride scheme -> fewer cars in the city centre

2.factories polluting the air->create industrial park->less smoke over the city

3.too much rubbish being burned ->introduce a recycling scheme->less rubbish being burned

use this to write article ofr school magazinge!
WITH introduction and main body.

1

Odpowiedzi

2010-03-21T13:26:05+01:00
Jak można obniżyć poziom zanieczyszczenia powietrza w naszych miastach?

1.zbyt dużo ruchu w centrum miasta-> park i wprowadzić system jazdy -> mniej samochodów w centrum miasta

2.fabryki zanieczyszczające powietrze-> stworzyć park przemysłowy-> mniej dymu nad miastem

3.zbyt dużo śmieci są spalane -> wprowadzenie systemu recyklingu-> mniej śmieci

użyj tego by napisać szkolny magazyn w postaci artykułów
Z wprowadzeniem i korpusem.
1 1 1