Odpowiedzi

2010-03-21T13:20:04+01:00
1. Duża część kraju to tereny pustynne.
2. Brak zbiorników wodnych, główne źródło słodkiej wody to rzeka Nil.
3. Większa urbanizacja północnej części kraju związana z brzegiem morskim (handel morski).
4. Tereny na których występują zabytki starożytnego Egiptu również sprzyjają urbanizacji ze względu na napływ turystów i związana z tym konieczność budowy hoteli, restauracji, itp.
2 3 2
2010-03-21T13:21:46+01:00
Obszary północnej Syberii, południowo-zachodniej Azji, pustynie (m.in. Gobi) oraz wysokie góry pozostają prawie bezludne. Najsłabiej zaludnionym krajem jest Mongolia (1,5 osóby na 1 km. kwadratowy). Głównymi przyczynami niewielkiej gęstości zaludnienia Azji m.in. są :

* trudne warunki klimatyczne;

* brak mozliwości rozwoju rolnictwa, utrudnia komunikacje i budownictwo;

* deficyt opadów;

* niekorzystne stosunki wodne;

* zasolenie wód powierzchniowych.
1 5 1