Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T13:42:39+01:00
3x-4x+2x-5x+7=
dla x=-1
3*(-1)-4*(-1)+2*(-1)-5*(-1)+7=
-3+4-2+5+7=11
dla x=0
3*0-4*0+2*0-5*0+7=
0-0+0-0+7=7
dla x=2,5
3*2,5-4*2,5+2*2,5-5*2,5+7=
7,5-10+12,5+7=17,5

-3m-4n+3n+5
dla m=1 n=-2
-3*1-4*(-2)+3*(-2)+5=
-3+8-6+5=4
dla m=-0,5 n=0,1
-3*0,5-4*0,1+3*0,1+5=
-1,5-0,4+0,3+5=3,4