Odpowiedzi

2010-03-21T13:58:15+01:00

Oblicz sumę S₅ ciągu geometrycznego (an)
a) a₂=2 , q= -2
an=a₁ × q^n-1
2:(-2)=-1
a₁=-1
a₂=2
a₃=-4
a₄=8
a₅=-16

a₃=-1×(-2)³⁻¹
a₃=-1×(-2)²
a₃=-1×4
a₃=-4

a₄=-1×(-2)⁴⁻¹
a₄=-1×(-2)³
a₄=-1×(-8)
a₄=8

a₅=-1×(-2)⁵⁻¹
a₅=-1×(-2)⁴
a₅=-1×16
a₅=-16

S₅=a₁×(1-q⁵)/(1-q)
S₅=-1×(1-(-2)⁵)/(1-(-2)
S₅=-1×(1-(-32)/3
S₅=-1×1+32/3
S₅=-1×33/3
S₅=-1/1×33/3=-33/3=-11
S₅=-11

spr.
-1+2-4+8-16=-11