Odpowiedzi

2010-03-21T13:29:53+01:00
Energia są to potencjalne-albo inaczej- ukryte możliwości. Jeśli uruchomimy możliwości ukryte w naszych mięśniach, czyli jeśli uruchomimy energię tkwiącą w naszych mięśniach, to będziemy mogli na przykład biec do przodu, albo przenieść ciężki kamień. Nasze mięśnie uwalniają energię, która pozwala wykonywać te wszystkie prace. To samo dzieje się w ciałach wszystkich zwierząt, wszystkich roślin, bakterii i wirusów. Wszystko co żyje, potrzebuje do życia energii.Całą energię potrzebną do życia czerpiemy z pokarmu. We wszystkim co jemy, ukryta jest Energia. My spożyty pokarm rozkładamy, włączamy w nasze ciała, a zawartą w nim energię wykorzystujemy w odpowiednim czasie.
2010-03-21T13:31:53+01:00
Skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca pod względem ilościowym stan układu fizycznego (materii) stan i wzajemne oddziaływania obiektów fizycznych (ciał, pól, cząstek, układów fizycznych) przemiany fizyczne i chemiczne oraz wszelkiego rodzaju procesy występujące w przyrodzie
2010-03-21T14:22:49+01:00
Energia to fizyczna wielkość skalarna, służąca do opisu różnych procesów i rodzajów oddziaływania. Inaczej można powiedzieć, że energia jest to zdolność do wykonywania jakiejś pracy, której celem jest wywoływanie zmian w materii. A w moim rozumieniu energia jawi się, jako swoiste „paliwo” do wykonywania zmian w otoczeniu. Paliwo w jego konkretnej odmianie powiązane jest z jakimś zjawiskiem, oddziaływaniem. Postawione pytanie w tytule jest niełatwe, bo choć większość ludzi potrafi policzyć wiele rodzajów wielkości energii takich jak kinetyczna, świetlna czy choćby elektryczna, to określenie w jednym zdaniu, że „energia jest to...” jest zadaniem bardzo trudnym nawet dla geniusza. W zasadzie musimy się pogodzić z tym, że nie ma jednej krótkiej i spójnej definicji tej wielkości. Mimo poznawania coraz to nowych postaci energii, nie poznamy na nią ani jednolitego, uniwersalnego wzoru, ani prostej reguły wyznaczania. Z tego powodu postacie energii rozgranicza się na między innymi: kinetyczną, potencjalną i sprężystości a także elektryczną, świetlną, chemiczną, jądrową i wiele innych.
Postaci energii jest wiele, właściwie można powiedzieć, że jest ona wszędzie gdzie spojrzymy, więc skąd te trudności z jej brakiem czy też problemy związane z uzyskaniem jej małymi kosztami? Należałoby zacząć od tego, że w określeniu „produkcja energii” tkwi pewna nieścisłość. Tak naprawdę, to energii nie produkujemy, tylko przekształcamy jej postać trudną do uniwersalnego wykorzystania na postać bardziej wygodną do przesyłania i uwolnienia, czyli najczęściej na energię elektryczną lub cieplną.
Jakby na to zagadnienie nie patrzeć, zawsze jest to jakaś wykonana mierzalna praca i należy wskazać podstawową jednostkę, w jakiej się ją wyraża. Ta jednostką jest dżul [J]. Inną jednostką, z którą często można się spotkać to kilowatogodzina [kWh] równa 3,6MJ oraz kilogramometr [kGm], kaloria [cal], elektronowolt [eV], erg [erg] i inne.
Jak dotąd nikomu jeszcze nie udało się wytworzyć energii z niczego, ani z obiektu, który energią wcześniej nie był.