Zadanie z pi


Hannia obeszła trawnik w kształcie koła wykonując 30 kroków, jaka jest srednica tego trawnika, Jezeli srednia długosc kroku hani wynosi 0.6m ?
W kaplicy koscielnej znajduja sie 4 kola w krztałcie kół, o srednicy 1,6 m. Ile metrów kwadratowych ma powierzchnia tych okien? Przyjmij ze pi to = 3.14

2

Odpowiedzi

2009-10-27T19:01:08+01:00
30×0,6=18m obwód koła
18=2πr
2r=18/3,14
2r=5,73m
2.
r=0,8m
P=πr²
P=3,14×0,64
P≈2m² pole jednego koła
4P=8m²
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T19:14:51+01:00
Ob= 30×0,6m= 1,86m
Ob= 2πr
1,86= 2×3,14×r
1,86= 6,28×r
r= 6,28÷1,86
r≈ 3,38m
d= 2r
d= 2×3,38
d= 6,76m
Odp: Srednica tego trawnika wynosi 6,76m.

P= πr²
d= 1,6m
r= 0,8m
P= 3,14×0,8²
P= 3,14×0,64m
P≈ 2,01m²
Pс= 8,04m²
Odp: Pole okien w kościele wynosi 8,04m².