Zapisz równania rekacji
a) spalania całkowitego propanu
b)dysocjacji elektrolitycznej kwasu pentanowego
c)kwasu mrówkowego z magnezem
d)kwasu oleinowego z wodorotlenkiem sodu
podpisz produkty

a) półspalania pentanu
b)dysocjacji elektro. kwasu butanowego
c)kwasu octowego z wapniem
d)kwas palmitynowy z wodorotlenkiem potasu

Do 120g roztworu octowego dodano wody i otrzymano roztwór 15% oblicz mase dodanej wody.

i co to jest C7H7OH?

Bardzo proszę o pomoc! bardzo pilne! BŁAGAM!

2

Odpowiedzi

2013-06-01T20:58:26+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) C₃H₈ + 5 O₂ ---> 3CO₂ + 4H₂O ... tlenek węgla (IV) + woda
b) C₄H₉COOH --H₂O--> C₄H₉COO⁻ + H⁺ ... anion walerianowy + kation wodoru
c) 2HCOOH + Mg ---> (HCOO)₂Mg + H₂ ... mrówczan magnezu + wodór
d) C₁₇H₃₃COOH + NaOH ---> C₁₇H₃₃COONa + H₂O ... oleinian sodu + woda

a) 2C₅H₁₂ + 11O₂ ---> 10CO + 12H₂O ... tlenek węgla (II) + woda
b) C₃H₇COOH --H₂O--> C₃H₇COO⁻ + H⁺ ... anion maślanowy + kation wodoru
c) 2CH₃COOH + Ca ---> (CH₃COO)₂Ca + H₂ ... octan wapnia + wodór
d) C₁₅H₃₁COOH + KOH ---> C₁₅H₃₁COOK + H₂O ... palmitynian potasu + woda

C₇H₇OH - alkohol benzylowy

 

Zadania nie można wyliczyć --- brak wszystkich danych

1 5 1
2013-06-01T21:04:22+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) spalania całkowitego propanu
C3H8 + 5 O2 -----> 3CO2 + 4H2O
Produkty: tlenek węgla (IV), woda

b) dysocjacji elektrolitycznej kwasu pentanowego
C4H9COOH -----> C4H9COO(-) + H(+)
Produkty: anion pentanianowy, kation wodoru

c) kwasu mrówkowego z magnezem
2HCOOH + Mg -----> (HCOO)2Mg + H2
Produkty: mrówczan magnezu, wodór

d) kwasu oleinowego z wodorotlenkiem sodu
C17H33COOH + NaOH -----> C17H33COONa + H2O
Produkty: oleinian sodu, woda


a) półspalania pentanu
2C5H12 + 11O2-----> 10CO + 12H2O
Produkty:  tlenek węgla (II), woda

b) dysocjacji elektro. kwasu butanowego
C3H7COOH -----> C3H7COO(-) + H(+)
Produkty: anion butanianowy, kation wodoru

c) kwasu octowego z wapniem
2CH3COOH + Ca -----> (CH3COO)2Ca + H2
Produkty: octan wapnia, wodór

d) kwas palmitynowy z wodorotlenkiem potasu
C15H31COOH + KOH -----> C15H31COOK + H2O
Produkty: palmitynian potasu, woda

Do 120g roztworu octowego dodano wody i otrzymano roztwór 15% oblicz mase dodanej wody. ----- za mało danych 

C7H7OH - fenylometanol

 

Pozdrawiam.

1 5 1