Odpowiedzi

2010-03-21T13:46:30+01:00
Solami nazywamy związki chemiczne wywodzące się z kwasów, w których atomy wodoru zostały zastąpione jonem lub jonami metalu. Sole są na ogół substancjami stałymi, krystalicznymi, najczęściej białymi. Choć znane są sole o różnych barwach np. niebieskiej, fioletowej, żółtej, a nawet czarnej.

NaCl jest najbardziej znaną solą, w życiu codziennym zwaną solą kuchenną. Jest substancją białą, stałą, o słonym smaku, budowie krystalicznej i bardzo dobrze rozpuszczalną w wodzie. W przyrodzie występuje jako minerał halit, tworząc złoża zwane potocznie solą kamienną. Stosowana jest w gospodarstwie domowym do przyprawaiania potraw i konserwowania produktów żywnościowych. Należy przy tym pamiętać, że nadmierne solenie potraw prowadzi do wielu chorób, m.in. Choroby nerek i nadciśnienia. W zimie soli tej można używać do posypywania jezdni w celu usunięcia oblodzenia, ponieważ dodanie soli do wody powoduje obniżenie jej temperatury krzepnięcia. Niestety, nie jest to korzystne dla samochodów, gdyż przyspiesza korozję metali. Chlorek sodu stosuje się w przemyśle garbarskim i szklarskim oraz jako substrat do otrzymywania innych związków sod. Kąpiel w morzu może mieć działanie lecznicze. Zależy ono od stężenia soli rozpuszczonej w wodzie morskiej. Najzdrowsza jest kąpiel w Morzu Martwym, gdzie stężenie soli jest największe.
5 4 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T13:57:09+01:00
Sole -to ciała stałe o budowie krystalicznej

chlorek sodu- NaCl- jest najbardziej znana solą . potocznie nazywana solą kuchenną . Jest sub. bezbarwną ,stałą , o słonym smaku, dobrze rozpuszczalna w wodzie.
Uzywana jest w gospodarstwie domowym do przyprawiania potraw i konserwowania produktów. Jednakże, nadmierne solenie potraw prowadzi do wielu chorób np. choroby nerek i nadcisnienia. Kąpiele w wodzie o dużym stężeniu soli mają działanie lecznicze.
Chlorek srebra(I)- AgCl- jest białym ciałem stałym. Nie rozpuszcza się w wodzie . Pod wpływem światła ciemnieje - ulega rozkładowi. Jest tzw. substancją światłoczułą. Wykorzystuj się w procesach fotograficznych.
Węglan sodu; Na2C03 - nazywany potocznie sodą lub sodą kalcynową . Jest białą, stałą substancją o budowie krystalicznej. Dobrze rozpuszczalna w wodzie. Jest higroskopijny. Używany do produkcji szkła , mydeł, środków piorących, papieru, oraz do zmiękczania wody.
Wodorowęglan sodu ;NaHCO3 -soda oczyszczona Jest składnikiem proszku do pieczenia napojów gazowanych i leków na nadkwasotę.
Manganian (VII) potasu - KMnO4- nazywany nadmanganianem potasu, tworzy fioletowe kryształy dobrze rozpuszczalne w wodzie. Ma właściwości utleniające , dlatego znalazł zastosowanie w lecznictwie jako środek odkażający. W laboratoriach służy do otrzymywania tlenu.
Azotan(V) sodu- NaNO3- jest bezbarwną higroskopijną, krystaliczną substancją . Występuje w przyrodzie jako minerał o nazwie saletra chilijska. Ma zastosowanie jako nawóz sztuczny, środek utleniający oraz w pirotechnice. Służy do wyroby leków, farb i emalii.
Niektóre azotany (V) tzw. saletry i fosforany (V) używane są jako nawozy sztuczne.
Azotan (V) potasu -KNO3 - występuje jako minerał o nazwie saletra indyjska. Tworzy bezbarwne kryształy dobrze rozpuszczalne w wodzie. Jest używany do wyrobu szkła prochu nawozów sztucznych oraz w przemyśle spożywczym jako środek konserwujący produkty żywnościowe.
4 5 4