Prosze o dokładne rozwiązanie+obliczenia

zadanie 1
na działce o powierzchni 480m² dom zajmuje 30% jej ogszaru, 7% garaż,
⅛ chodnik, a resztę ogród. Ile arów zajmuje ogród??

zadanie 2
Bierzański Park Narodowy ma 592km², Ojcowski Park Narodowy - 210 000 arów, a Wigierski Park Narodowy - 15,1tyś ha. Który z nich jest najmniejszy i o ile hektarów od największego??

zadanie 3
Na środku prostokątnego trawnika o wymiarach 4m x 6m, w jednakowej odległości równej 50cm od każdego z boków, wykonano prostokątną rabatę kwiatowa. Jaką powierzchnie obsadzono kwiatami??


myślę że mi pomorzecie
czekam

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T13:47:45+01:00
Zad1
30*480/100=144 -- dom
7*480/100=33,6 -- garaż
1/8*480= 60 chodnik
480-(144+33,6+60)=242,4 ogród

zad 3
Pole 3,5m*5,5m=19,25m
kwiatami obsadzono 19,25m2
1 1 1
2010-03-21T14:02:37+01:00
1)
działka = 480m2
dom : 30% z 480m2
garaż ; 7% z 480m2
chodnik : 1/8 z 480m2

480m2 -------------- 100%
x ----------------- 30 %

100 * x = 30 % * 480 m2
100 * x = 14400 m2
x = 14400m2/100
x = 144m2 - dom

480m2 -------------- 100%
x ----------------- 7 %

100 * x = 7 % * 480 m2
100 * x = 3360m2
x = 3360/100
x = 33,6 m2 - garaż

480m2 -------------- 100%
x ----------------- 1/8

100 * x = 1/8 * 480 m2
100 * x = 60m2
x = 60/100
x = 0,6 m2 - chodnik

480m2 - (144m2+ 33,6m2+ 0,6m2)=301,8m2 - ogród

a= 100m2
ogród - 301,8 m2 = 3,018a


2)
Biebrzański Park Narodowy - 592km² = 59200 ha
Ojcowski Park Narodowy - 210 000 arów = 2100 ha
Wigierski Park Narodowy - 15,1tyś ha

Odp.Najmniejszy jest Wigierski Park Narodowy o 44100 ha

3)
a= 6m
b= 4m
P= a*b
P= 6m * 4m
P = 24 m2

a= 3m
b= 5m
p= a*b
P= 15m2Odp. Na rabatę przeznaczoną 15m2.
1 5 1