Odpowiedz na pytania:
Spróbójcie wyjaśnić, jak można rozumieć pytanie św. Augustyna: " Czy dlatego coś jest piękne, bo nam się podoba, czy dlatego się nam podoba, bo jest piękne?

A jak rozumiecie słowa św. Tomasza z Akwinu: " Nie dlatego coś jest piękne, że my ro kochamy, lecz dlatego kochamy, że coś jest piękne i dobre"?

Wyjaśnijcie, czy myśli św. Augustyna i św. Tomasza wyrażają podobny, czy różny sąd o pięknie.

Co różni współczesnych grajków ulicznych od średniowiecznych trubadurów? A co ich łączy?

2

Odpowiedzi

2010-03-21T14:06:11+01:00
1) ja to pytanie rozumiem tak, że Augustyn zadał ciężkie do interpretacji pytanie. Ale rozumiem to tak, że coś jest wtedy piękne jak nam się podoba. nasze zachwycenie stwarza dany przedmiot obiektem pożądań.

2) Te słowa rozumiem tak, że Św Tomasz uważa, że coś jest wtedy warte jak jest piękne i dobre.

3) Myślę, że wyrażają podobny mimo małych różnic myśli.

4) Różni ich miejsce grania oraz cel w jakim grają, a łączy piękno same w sobie ich muzyki.
2010-03-21T14:44:51+01:00
Odpowiedz na pytania:
Spróbójcie wyjaśnić, jak można rozumieć pytanie św. Augustyna: " Czy dlatego coś jest piękne, bo nam się podoba, czy dlatego się nam podoba, bo jest piękne?
Myślę, że Augustyn miał raczej na myśli pierwszą częś putania, bo jeśli cos nam się podoba, to dla nas jest piękne. Czasami ktoś dziwi się, co ty w niej widzisz, a jednak człowiek kochajacy uważa, że osobaktórą kocha jest najpiekniejszy.
Podobnie matka koca swoje dziecko i dlatego ono jest najpiekniejsze

A jak rozumiecie słowa św. Tomasza z Akwinu: " Nie dlatego coś jest piękne, że my ro kochamy, lecz dlatego kochamy, że coś jest piękne i dobre"?
Człowiek dązy do tego by otaczac sie dobrem i pięknem i prawdą jest, że kochamy właśnie to co jest piękne , czy dobre ( tu widac kierowanie się rozumem - jak to u św. Tomasza)-Człowiek z natury jest dobrym i dązy do otaczania sie pięknem- tak ja to rozumiem

Wyjaśnijcie, czy myśli św. Augustyna i św. Tomasza wyrażają podobny, czy różny sąd o pięknie.
myślę, że śię różnią, bo dla św. Augustyna piekna to wszystko co boskie i z nim związane- jedynym dobrem i pięknem jest Bóg, a nie szuk a piękna w zjawiskach i przyrodzie, zas wg, św. Tomasza to piękno to to co można rozumem objąc, oddziela wiarę od rozumu

Co różni współczesnych grajków ulicznych od średniowiecznych trubadurów? A co ich łączy?
różni ich, że tubadurzy śpiewali poezję mówiąca zwylkle o nich samych, byli zwykle arystokratami, często mieszkali na dworze, a łączy ich przede wszystkim miejsce -ulica