1. Stoisz na wadze i stwierdzasz, że ziemia przyciąga cię z siłą P= 650 N. Czy to znaczy, że ty także przyciągasz ziemię siłą równą 650N? Odp. uzasadnij.
2. Wyjaśnij następujący paradoks. Chłopiec ciągnie sanki z pewną siłą. W myśl trzeciej zasady dynamiki Newtona sanki ciągną chłopca w przeciwną stronę taką samą siłą. Dlaczego sanki w ogóle się poruszają?
3. Co to jest oddziaływanie elementarne?
4. Podaj zasadę napędu odrzutowego. Dlaczego rakieta może przyśpieszać lub hamować?
5. Powiedzmy, że rakieta porusza się w przestrzeni daleko od ciał kosmicznych, które praktycznie na nią nie oddziałują. Czy wystarczy wyłączyć silnik, by rakieta się zatrzymała? Odp. uzasadnij.
6. Podaj definicję zderzenia niesprężystego. Co decyduje i kierunku i zwrocie poruszania się ciał po zderzeniu niesprężystym?
7. Dlaczego jadąc na rowerze łatwo utrzymujesz równowagę natomiast gdy rower się zatrzyma to trudno utrzymujesz równowagę- musisz podeprzeć się nogą, by się nie przewrócić?
8. Czy siły bezwładności należą do czterech podstawowych oddziaływań (słabych, grawitacyjnych, elektromagnetycznych i silnych). Odp. uzasadnij
9. Dlaczego tory kolejowe na zakręcie są pochylone w ten sposób, że zewnętrzna szyna łuku jest ułożona wyżej od wewnętrznej?
10.Podaj po 2 przykłady niekorzystnego i korzystnego działania tarcia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T21:24:14+01:00
1. ---

2. ---

3. Znamy cztery rodzaje oddziaływania elementarnego między cząstkami: grawitacyjne, elektromagnetyczne, silne i słabe.

4. Powietrze zostaje zassane przez sprężarkę, następnie sprężarka spręża je i wtłacza do komory spalania. Tu następuje wtryśnięcie paliwa. I teraz: jeśli silnik jest zimny, dopiero uruchamiany to do zapłonu potrzebna jest jeszcze iskra, jeśli silnik jest gorący czyli już pracuje jakiś czas to mieszanka zapala się sama od ciśnienia i temperatury. Po spaleniu się mieszanki powstają gorące gazy które kierują się na turbinę, napędzają ją i wylatują z dużą prędkością dając efekt odrzutu.

5. Nie, ponieważ działa na nią także siła grawitacyjna.

6. Zderzenie, w którym następuje największa możliwa strata energii kinetycznej, tj. zderzenie, którego produkty mają najmniejszą możliwą energię kinetyczną umożliwiającą im spełnienie zasady zachowania pędu.
Wszystkie produkty zderzenia całkowicie niesprężystego poruszają się z tą samą prędkością w tym samym kierunku. Dla zderzeń obiektów makroskopowych oznacza to, że po zderzeniu ciała te poruszają się z takimi samymi prędkościami, tak jakby stanowiły jeden obiekt.

7. Ponieważ przy hamowaniu jest dużo większa siła i bardzo łatwo o wywrotkę.

8. Nie, bo nie jest oddziaływaniem z innymi ciałami, jak to ma miejsce przykładowo w sile klasycznie rozumianej grawitacji.

9. Dzięki temu nacisk pociągu jest prostopadły do powierzchni szyn, a podróżni odczuwają tylko działanie sił prostopadłych do podłogi.

10. niekorzystne :
- tarcie, które występuje pomiędzy poruszającymi się szybko różnego rodzaju mechanizmami, a powietrzem
- nawet starożytni ludzie przy budowie piramid pod ogromne kloce podkładali owalne drzewa i toczyli je

korzystne:
- zakładanie gum z bieżnikiem do pojazdów
- wykorzystywanie jego sił w budowie hamulców poprzez pokrywanie klocków hamulcowych porowatym materiałem zwiększającym tarcie
2 1 2