Odpowiedzi

2010-03-21T15:06:12+01:00
1. czym różnią się bezkręgowce od kręgowców?
- ułożeniem narządów i wyglądem
2.z czego jest zbudowany szkielet wewnętrzny?
- z czaszki, kręgów, klatki piersiowej, szkieletu kończyn
3.po której części ciała leży układ nerwowy?
- po grzbietowej
4. jaka ryba nie ma powiek?
- sandacz
5. Jakie są rodzaje płetw?
- skrzelowa, piersiowa, brzuszna, odbytowa, ogonowa, grzbietowa
6. dlaczego ptaki mogą szybować wysoko?
- ponieważ w ich kościach nie występuje szpik kostny
7. co to jest okres godowy?
- to czas szukania przez ptaki partnera do rozrodu
8. jakie są gady występujące w Polsce?
- żółw błotny, padalec, żmija zygzakowata, zaskroniec zjaszczurka zwinka
9. do czego słuzy jaskrawe ubarwienie u salamandry plamistej?
- do odstraszania wrogów
10. co to są ławice?
- to stada ryb, które zachowują sie jak heden organizm
7 2 7
2010-03-21T15:46:46+01:00
1.Wymień wszystkie gatunki kręgowców.
Odp.Są to ryby, płazy , gady, ptaki i ssaki.
2.Czym pokryte jest ciało ryby?
Odp.Ciało ryby pokryte jest śluzem i łuskami .
3.Jaki rozwój mają płazy ?
Odp. Rozwój złożony.
4.Gdzie zachodzi wymiana gazowa u ryb?
Odp.Wymiana gazowa u ryb zachodzi w skrzelach.
5.Gdzie żyją ssaki(środowisko życia)
Odp.Ssaki żyją na lądzie(niektóre w wodzie).
6.Gdzie zachodzi wymiana gazowa u gadów?
Odp.Wymiana gazowa u gadów zachodzi w płucach.
7.Jaką ciepłotę ciała mają ryby?
Odp.Są zmiennocieplne.
8.Kręgowce mają szkielet wewnętrzny czy zewnętrzny ?
Odp.Mają szkielet wewnętrzny.
9.Układ krwionośny kręgowców jest otwarty czy zamknięty ?
Odp.Zamknięty.
10.Czym pokryte jest ciało ssaków?
Odp.Sierścią .
11.Jakie środowisko zamieszkują płazy?
Odp.Większość dorosłych osobników żyje na lądzie, larwy w wodzie.
12. Wyróżniamy trzy grupy płazów. Jakie ?
Odp.Beznogie, ogoniaste i bezogonowe .
13.Jaki kształt ciała mają ryby?
Odp.Opływowy i wydłużony, spłaszczony bocznie lub płaski.
14.Jaki szkielet mają ryby?
Odp.Kostny lub chrzestny.
15.Jakie zwierzęta należą do gadów?
Odp.Węże, jaszczurki, żółwie i krokodyle .
16.Jaką budowę płuc mają gady?
Odp.Gąbczastą .
17.Jakie środowiska zamieszkują ptaki?
Odp.Wszystkie środowiska oprócz wodnego.
18.Jaskie gatunki należą do ssaków?
Odp.Stekowce, łożyskowce i torbacze.
19.Czym oddychają ssaki?
Odp.Ssaki oddychają płucami .
20.Dzięki czemu ssaki mogą regulować swoją temperaturę?
Odp.Dzięki budowie ciała i zachodzącym w nim zmianą .
21.Jakie zapłodnienie zachodzi u gadów?
Odp.Wewnętrzne.
22.Ile gady mają części w sercu?Wymień je.
Odp.4 części - 2 komory , 2 przedsionki.
23.W jakich terenach osiedlają się gady?
Odp.Tereny silnie nasłonecznione.
24.Wymień zwierzęta bezogonowe.(3)
Odp.Ropuchy, żaby i rzekotki .
25.W jakich miejscach ryby odbywają tarło ?
Odp.W tarliskach.
26.Gdzie leży układ nerwowy u kręgowców?
Odp.Leży po grzbietowej stronie ciała .
27.Gdzie znajdują się płetwy brzuszne u ryby. I jaką czynność one ułatwiają?
Odp.Znajdują się na spodniej stronie ciała.Ułatwiają rybie poruszanie się w danym kierunku .
28.Czym wypełniony jest pęcherz pławny u ryb?
Odp.Wypełniony jest mieszaniną gazów.
29.Jak nazywa się duże stado ryb?
Odp.ławica.
30.Z ilu warstw składa się skóra kręgowców?
Odp.Z dwóch warstw.Mam nadzieję , że pomogłam :)
9 4 9