Obracamy dwa jednakowe trójkąty przyprostokątnych o długości 2 cm i 6 cm- jeden wokół krótszej przyprostokąnej,a drugi wokół dłuższej przyprostokątnej.Który z otrzymanych stożków ma większą objętość. - nie została odnaleziona.

1

Odpowiedzi

2010-03-21T13:59:21+01:00
R1 = 2cm
r2 = 6cm
P = 1/3 * S * h
/Przypadek 1
Wysokość 2cm, promień 6cm
*Obliczmy pole powierzchni S1
P1 = π * r1^2
P1 = 36πcm2
*Obliczamy objętość stożka
V1 = 1/3 * 2cm * 36πcm2
V1 = 24πcm3

/Przypadek 2
Wysokość 6cm, promień 2cm
*Obliczmy pole powierzchni S1
P2 = π * r2^2
P2 = 4πcm2
*Obliczamy objętość stożka
V2 = 1/3 * 6cm * 4πcm2
V2 = 8πcm3

Objętość stożka jest większa w przypadku 1