Napisz wypracowanie na temat: "Jaka była geneza II wojny światowej" lub "Napisz jak przedstwiał się bilans II wojny światowej?"

Bardzo proszę o szybką odpowiedź tylko nie słowo w słowo z internetu :)
piewsza odpowiedź będzie uznana za najlepszą!
Z góry dzięki xD

1

Odpowiedzi

2010-03-22T11:38:24+01:00
Przejęcie władzy przez nazistów w Niemczech spowodowało istotne zmiany w zagranicznej polityce tego państwa. Hitler dochodził do władzy pod hasłem obalenia "dyktatu wersalskiego".
Jednym z pierwszych posunięć niemieckiej dyplomacji było wystąpienie Niemiec z Ligi Narodów w październiku 1933r.. Na to jednostronne naruszenie systemu wersalskiego państwa dawnej Ententy zareagowały pobłażliwie.
W 1934 r. Francja próbowała zmontować blok pod nazwą pakt wschodni, który spełniałby rolę "wschodniego Locarno". Ów projekt ostatecznie nie znalazł uznania, m.in. Polski oraz Niemiec, i upadł. Natomiast Wielka Brytania coraz bardziej skłaniała się w kierunku ustępstw wobec nazistowskich Niemiec. Brytyjczycy niechętnie odnosili się nawet do planów powiększenia armii francuskiej. Co więcej, domagali się jej redukcji z 700 tys. do 400 tys. żołnierzy.
W marcu 1935 r. rząd niemiecki formalnie wypowiedział piątą część traktatu wersalskiego i wprowadził powszechny obowiązek służby wojskowej.
7 marca 1936 r. wojska niemieckie wkroczyły do zdemilitaryzowanej Nadrenii i zajęły ją nie napotykając oporu. Francja i Anglia zdobyły się tylko na dyplomatyczny protest w tej sprawie.
Włochy skierowały natomiast swoją ekspansję na obszar Afryki. Jesienią 1935 r. Mussolini wydał rozkaz ataku na Etiopię z terytorium włoskiej Erytrei, po wcześniejszym sprowokowaniu incydentu granicznego. Bosonodzy żołnierze etiopskiego cesarza Hajle Sellasje I, mimo bohaterskiej walki, nie mogli sprostać uzbrojonej w nowoczesny sprzęt armii włoskiej. Wojna, rozpoczęta w październiku 1935 r., zakończyła się w marcu 1936 r. aneksją terytorium Etiopii. Wcześniej z prośbą o pomoc zwrócił się do Ligi Narodów wygnany cesarz etiopski, ale ta, ogłosiwszy tzw. sankcje ekonomiczne przeciwko Włochom, była właściwie bezsilna.
W drugiej połowie lat trzydziestych sytuacja międzynarodowa wyraźnie się skomplikowała. Rosły wpływy partii komunistycznych, które zabiegały w poszczególnych krajach o tworzenie tzw. frontów ludowych przeciw faszyzmowi. W Portugalii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii umacniał się faszyzm. Nastąpiło zaostrzenie stosunków francusko-brytyjskich, co potrafił wykorzystać Hitler. Politycy zachodni postrzegali wojnę domową Hiszpanii jako walkę między faszyzmem a komunizmem, skąd wynikało dystansowanie się Anglii i Francji do tragedii ludności hiszpańskiej.
We Francji, gdzie doszło do porozumienia socjalistów z komunistami, i realna stała się perspektywa utworzenia rządu frontu ludowego, na czele z socjalistą Blumem, prawicowi politycy ukuli hasło: "Lepszy Hitler niż Blum".
W Anglii lat trzydziestych duże wpływy posiadali pacyfiści, zarówno wśród wyższego duchowieństwa , jak i rządzących elit. Podjęta tam akcja zbierania wielu milionów podpisów w obronie pokoju miała odstraszyć faszystów od dalszej aneksji.
Tymczasem Niemcy zbroiły się i umacniały sojusze. Sukcesem politycznym Hitlera było zawarcie układu: "oś Berlin - Rzym" w 1936 r. oraz w tym samym roku paktu antykominternowskiego z Japonią, skierowanego przeciw ZSRR. W 1937 r. do paktu przystąpiły Włochy.
Powstanie " osi Berlin- Rzym- Tokio" było zapowiedzią zmian na mapie politycznej świata, a jednocześnie już w 1937 r. tworzyło nowy bilans sił militarnych w skali światowej.