Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T14:01:50+01:00
1. królowie elekcyjni to :
henryk walezy
stefan batory
zygmunt III waza
władysław IV waza
jan kazimierz
michał korybut wiśniowiecki
jan III sobieski
august II mocny
stanisław leszcyński
august III
Stanisław august poniatowski
2. oligarchia magnacka - grupa możnowładczych rodów mająca olbrymi wpływ na losy w państwia
3. było w 1648. Były wtedy 3 bitwy :pod żółtymi wodami, piławcami i pod korsuniem oraz pod zbarażem. Przyczyny to zmuszanie kozaków do pracy na latyfundiach polskich magnatów, niespełniona obietnica władysława IV wazy, osobisty konflikt chmielnickiego ze szlachta polską
4. wojny w XVII wieku polska toczyła z rosja, szwecją i turcją
5. strój szlachecki składał sie z żupana, kontusza i pasa

1 1 1