Uzupełnij informacje o Egipcie
Kraj zamieszkują głównie..........., wyznawcy.............
W oazach Pustyni Libijskiej żyją......................,a w południowych regionach kraju - czarnoskórzy..........................
Przyrost naturalny jest.................. i wynosi................%₀. Średnia gęstość zaludnienia to ok. ................ osób/km².
Istotny wpływ na rozmieszczenie ludności Egiptu ma ........................................
Dlatego też w Dolinie i Delcie Nilu mieszka około ............ % ludności, a gęstość zaludnienia wzrasta tam do ........... osób/km².
Wskaźnik urbanizacji wynosi ..................... %.
Największe miasta egiptu to .............. i ............

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T14:18:31+01:00
Kraj zamieszkują głównie ARABOWIE, wyznawcy ISLAMU
W oazach Pustyni Libijskiej żyją BERBEROWIE,a w południowych regionach kraju - czarnoskórzy MURZYNI
Przyrost naturalny jest WYSOKI i wynosi 18 %₀. Średnia gęstość zaludnienia to ok. 79. osób/km².
Istotny wpływ na rozmieszczenie ludności Egiptu ma DOSTĘP DO WODY
Dlatego też w Dolinie i Delcie Nilu mieszka około 98 % ludności, a gęstość zaludnienia wzrasta tam do1500 osób/km².
Wskaźnik urbanizacji wynosi 42%.
Największe miasta egiptu to KAIR i ALEKSANDRIA
67 4 67
nie murzyni Nubijczycy (4 luka)
Czarnuchy