1. Sprawdź, czy liczba -2 spełnia równanie.
a) 4x*3=-11 b) -x-1+-3 c) 2x-4=x-6 d) 8-x=x+12
e)-3x+2=10-x f) -5-6x=10x+27

2. Dane są liczby: -4, ½, 3. Sprawdź, która z nich spełnia równanie

-4(2-x)+5=3+2x

3. Sprawdź, które z liczb: -0,5,1, 2, -1 są rozwiązaniami równań.

a) 6x-4+x=-2x+8+3x
b) 3y-15+2y+13=4y-9-6y


Proszę o szybką pomoc ! Z góry dziękuję. ;*
Daje naj. ;]

3

Odpowiedzi

2010-03-21T14:08:26+01:00
1. Sprawdź, czy liczba -2 spełnia równanie.
a) 4x*3=-11
12x=-11
12* (-2) = 11
-24=-11
L≠ P liczba -2 nie spełnia tego równania

b) -x-1+-3
-(-2)-1 = -3
2-1=-3
1=-3
L≠ P liczba -2 nie spełnia tego równania

c) 2x-4=x-6
2*(-2)-4 = -2-6
-4-4=-8
-8=-8
L=P liczba -2 spełnia to równanie

d) 8-x=x+12
8-(-2) = -2+12
8+2 = 10
10=10
L=P liczba -2 spełnia to rówanie

e)-3x+2=10-x
-3*(-2)+2 = 10-(-2)
6+2 =10+2
8=12
L≠ P liczba -2 nie spełnia tego równania

f) -5-6x=10x+27
-5-6*(-2) = 10*(-2)+27
-5+12=-12+27
7=15
L≠ P liczba -2 nie spełnia tego równania

2. Dane są liczby: -4, ½, 3. Sprawdź, która z nich spełnia równanie

-4(2-x)+5=3+2x
-8+4x+5=3+2x
4x-2x=3+8-5
2x = 6/ :2
x=3 -> liczba 3 spełnia to rówanie

3. Sprawdź, które z liczb: -0,5,1, 2, -1 są rozwiązaniami równań.

a) 6x-4+x=-2x+8+3x
6x+x+2x-3x=8+4
6x=12/:6
x=2 -> liczba 2 jest rozwiązaniem tego równania

b) 3y-15+2y+13=4y-9-6y
3y+2y-4y+6y = -9-13+15
7y=-7 /:7
y=-1 -> liczba -1 spełnia to równanie
1 5 1
2010-03-21T14:15:22+01:00
1.a) 4*(-2)*3=-11
-12=-11 nie spełnia równiania

c) 2*(-2)-4=-2-6
-8=-8 spełnia równanie
d) 8+2=-2+12
10=10 spełnia równanie
e) -3*(-2)+2=10+2
8=12 nie spełnia równania
f) -5-6*(-2)=10*(-2)+27
-5+12=-20+27
7=7 spełnia równanie

2. a)-4
-4(2+4)+5=3+2(-4)
-4*6+5=3-8
-24+5=-5
-19=-5 nie spełnia

b)1/2

-4(2-1/2)+5=3+2(1/2)
-4*1,5+5=3+1
-6+5=4
1=4 nie spełnia

c)3

-4(2-3)+5=3+2*3
-4*(-1)+5=3+6
9=9 spełnia równanie

3. a) 6x-4+x=-2x+8+3x
6x+x+2x-3x=8+4
6x=12
x=2

b) 3y-15+2y+13=4y-9-6y
3y+2y-4y+6y=-9+15-13
7y=-7
y=-12 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-21T14:18:30+01:00
Zad 1
a) 4x*3=-11
4*(-2)=-11
-8=-11 nie spełnia
b) -x-1+-3
2-1=-3
1=-3 nie spełnia
c) 2x-4=x-6
2*(-2)-4=-2-6
-8=-8 spełnia rownanie
d) 8-x=x+12
8+2=-2+12
10=10 spełnia rownanie
e)-3x+2=10-x
-3(-2)+2=10+2
8=12 nie spełnia
f) -5-6x=10x+27
-5-6(-2)=10*(-2)+27
-5+12=-20+27
7=7 spełnia rownanie

zad 2
-4(2-x)+5=3+2x=
-4(2+4)+5=3+2*(-4)
-8+16+5=3-8
13=-5

-4(2-0,5)+5=3+2*0,5
-8+2+5=4
-1=4

-4(2-3)+5=3+2*3
-8+12+5=3+6
9=9
odp liczba 3 spełnia rownanie

zad 3
a) 6x-4+x=-2x+8+3x
6*(-0,5)-4-0,5=-2*(-0,5)+8+3*(-0,5)
-7,5=7,5 nie spełnia

6x-4+x=-2x+8+3x
6-4+1=-2+8-3
3=3 spełnia
odp rozwizaniem rownania jest liczba 3

b) 3y-15+2y+13=4y-9-6y
3*(-0,5)-15+2*(-0,5)+13=4*(-0,5)-9-6*(-0,5)
-16,5-1+13=-2-9+3
-4,5=-8 nie spełnia

3y-15+2y+13=4y-9-6y
3-15+2+13=4-9-6
3=-11 nie spełnia

3y-15+2y+13=4y-9-6y
6-15+4+13=8-9-12
8=-13 nie spełnia

3y-15+2y+13=4y-9-6y
-3-15-2+13=-4-9+6
-7=-7
odp liczba -1 spełnia rownanie2 3 2