1.Wśród poniższych twierdzeń dotyczących koralowców zaznacz dwa zdania NIEPRAWDZIWE
a)Występują wyłącznie w postaci polipów.
b)Nie mają szkieletu.
c)Większość żyje w koloniach.
d)Tworzą rafy koralowe.
e)występują w postaci meduzy.
2.Spośród przedstawionych stwierdzeń zaznacz dwa PRAWDZIWE
a)powstają ze skał wapiennych utworzzonych ze szkieletów koralowców.
b)Są utworzone ze szkieletów obumarłych koralowców w postaci meduzy.
c) Są tworzone przez koralowce rofotwórcze a głębokości 100m.
d) Sa utworzone z kolonii korala szlachetnego.
e)Są środowiskiem życia wielu organizmów morskich.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-21T14:02:04+01:00
1.Wśród poniższych twierdzeń dotyczących koralowców zaznacz dwa zdania NIEPRAWDZIWE TO:
a)Występują wyłącznie w postaci polipów.
e)występują w postaci meduzy.
2.Spośród przedstawionych stwierdzeń zaznacz dwa PRAWDZIWE TO:
a)powstają ze skał wapiennych utworzonych ze szkieletów koralowców.
e)Są środowiskiem życia wielu organizmów
morskich.
POZDRAWIAM!
poprawne odp w zadaniu 2 to C,D,E - sprawdzone!