Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-21T14:02:51+01:00
Branża Import Eksport Saldo
• Paliwa i energia 3730,8 1689,5 -2041,3
• Przemysł metalurgiczny 2126 2817,6 691,6
• Elektro-maszynowy 17566,3 7126,5 -10439,8
• Chemiczny 7622,9 2979,6 -4643,3
• Mineralny 1093,1 796,6 -296,5
• Drzewno papierniczy 1891,0 3132,2 1241,2
• Lekki 3337,3 3318,6 -18,7
• Spożywczy 2566,0 2874,7 308,7
• Pozostałe gałęzie 1060,6 305,3 -755,3
• Produkty rolnictwa 1164,7 449,2 -715,5
• Produkty leśnictwa 24,9 51,1 26,2
• Pozostałe 123,9 210,4 86,5
• TOTAL -42307,5 25751,3 -16556,2