1.Wśród poniższych twierdzeń dotyczących koralowców zaznacz dwa znania NIEPRAWDZIWE:
a)Występują wyłącznie w postaci polipów.
b)Nie mają szkieletu.
c)Większość żyje w koloniach.
d)Tworza rafy koralowe.
e)Występują w postaci meduzy.
2. Spośród przedstawionych stwierdzen zaznaczy dwa prawdziwe.
Rafy koralowe:
a)powstają ze skał wapiennych utworzonych ze szkieletów koralowców
b)są utworzone ze szkieletów obumarłych koralowców w postaci meduzy.
c)Są utworzone przezz koralowce rafotwórcze ną głębokość 100m.
d)są utworzone z kolonii korala szlachetnego
e)są środowiskiem życia wilu organizmów morkich.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T14:06:06+01:00
Wśród poniższych twierdzeń dotyczących koralowców zaznacz dwa znania NIEPRAWDZIWE:
b)Nie mają szkieletu.
e)Występują w postaci meduzy.

2. Spośród przedstawionych stwierdzen zaznaczy dwa prawdziwe.
Rafy koralowe:
a)powstają ze skał wapiennych utworzonych ze szkieletów koralowców

e)są środowiskiem życia wilu organizmów
morkich.
5 4 5