Odpowiedzi

2010-03-21T14:08:43+01:00


Stronnictwo między innymi zapowiadało zachowanie zasad funkcjonowania podatku VAT, nie chciało zmniejszać deficytu budżetowego, uważało, że radykalna reforma finansów publicznych nie jest konieczna, nie chciało prywatyzacji, zmian w szkolnictwie wyższym, a także nie chciało reformy KRUS-u.

W tych dziedzinach rząd nie popisał się aktywnością, dlatego PSL okazało się konsekwentną partią, która realizuje swój program. Co prawda stronnictwo przedstawiło projekt zmian w rolniczym systemie emerytalnym, jednak nawet gdyby te propozycje kiedykolwiek weszły w życie, są one kosmetyką, a nie reformą, więc trudno zarzucić PSL-owi w tej kwestii łamanie przedwyborczych obietnic.

Są jednak punkty w programie PSL-u, które na szczęście nie zostały zrealizowane. Jednym z nich jest lansowany przed wyborami pomysł likwidacji II filara ubezpieczeń emerytalnych i włączenie go do ZUS-u. Dla kieszeni podatników dobrze też się stało, że PSL nie przeforsował (póki co) podniesienia obowiązkowej składki na Narodowy Fundusz Zdrowia.