1.
Oblicz miary kątów trójkąta prostokątnego, którego jeden z kątów ostrych jest pięć razy mniejszy od drugiego kąta ostrego.
2.
Oblicz obwody trójkątów o bokach długości:
a)17mm ; 1,7 mm ; 0,017m
b)12cm ; 370 mm ; 4,5dm
Nazwij ta trójkąty.

2

Odpowiedzi

2010-03-21T14:14:02+01:00
Zad1
x- to kat ostry
5x-to ten wiekszy kat ostry
90+x+5x=180
6x=180
x=15
zad2
a) ob=17mm+1,7mm+17mm=35,7mm-trujkat ostry
b) ob=12cm+37cm+45cm=94cm- trojkat rozwarty
1 2 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T15:02:03+01:00
1.
Oblicz miary kątów trójkąta prostokątnego, którego jeden z kątów ostrych jest pięć razy mniejszy od drugiego kąta ostrego.
2.
Oblicz obwody trójkątów o bokach długości:
a)17mm ; 1,7 mm ; 0,017m
b)12cm ; 370 mm ; 4,5dm
Nazwij ta trójkąty.

1]
Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180°. W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ma miarę 90°. Jeżeli oznaczymy kąty ostre symbolami α i β mamy:

{ α + β = 90°
{ α = 5 β

{ 5 β + β = 90°
{ α = 5 β

{ 6 β = 90° / :6
{ α = 5 β

{ β = 15°
{ α = 75°

2]
a) 17 mm ; 1,7 mm ; 0,017 m

O = 17 mm + 1,7 mm + 0,017 m = 17 mm + 1,7 mm + 17 mm =
= 35,7 mm
trójkąt równoramienny

b) 12 cm ; 370 mm ; 4,5 dm

O = 12 cm + 370 mm + 4,5 dm = 12 cm + 37 cm + 45 cm =
= 94 cm
trójkąt ostrokątny