Zad1 Zapisz i rozwiąż odpowiednie równania.
a)Liczba o15 większa od x jest równa 70
b) Liczba 87 jest 2 razy większa od liczby x
c) Liczba 3 razy mniejsza od x jest równa 12
d) Liczba o 5 większa od x i dwukrotność liczby x+1 są równe
zad2 Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania
a)Jaka to liczba, której 12% wynosi 6?
b)Liczbę y zmniejszono o 14% i otrzymano 40,42. Znajdź liczbę y
c)Liczba o 10% większa od pewnwj liczby a jest równa 143.Znajdź liczbę a.
d)Liczba o 110% większa od liczby x jest równa 23,1. Znajdz liczbę x.
zad 3 Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania.
a)Średnia arytmetyczna liczby x i liczby o 7 większej od x wynosi 20.
b)Średnis arytmetyczna trzech liczb : liczby y, trzykrotność liczby yi liczby o 10 większej od y wynosi 16.
c)Do liczby 15 dodano liczbę y, a do liczby 51 odjęto y i otrzymano równe liczby.
zad4 Oblicz dla jakiej wartości x :
a) Wartości wyrażeń 4x + 1 i 3x + 5 są równe,
b)Wartości wyrażenia x-3 jest o 5 mniejsza od wartości wyrażenia 2(x-8)
c)Wartość wyrażenia 7x-1 jest równa 1/3 wartości wyrażenia x+7
d)wartośc wyrażenia xkwatrat + 3 jest o 2 większa od wartość wyrażenia x(x+1)+2
pomocy ja tego nie umniem

1

Odpowiedzi

2011-03-23T20:55:50+01:00

zad 1.


a)

x+15 = 70

x = 70-15

x = 55

 

b)

2*x = 87 |:2

x = 43,5

 

c)

x/3 = 12  |*3

x = 36

 

d) x+5 = 2(x+1)

x+5 = 2x+2

x-2x = 2-5

-x = -3 |*(-1)

X = 3

 


zad2


a)

0,12x = 6 |:0,12

x = 50


b)

x-0,14y = 40,42

0,86y = 40,42 |:0,86

y = 47


c)

a+0,1a = 143

1,1a = 143 |:1,1

a = 130


d)

x+1,1x = 23,1

2,1x = 23,1 |:2,1

x = 11

 


zad 3


a)

(x+x+7)/2 = 20

(2x+7)/2 = 20 |*2

2x+7 = 40

2x = 40-7

2x = 33 |:2

x = 16,5


b)

(y+3y+y+10)/3 = 16

(5y+10)/3 =16 |*3

5y+10 = 48

5y = 48-10

5y = 38 |:5

Y = 7,6


c)

15+y = 51-y

y+y = 51-15

2y = 36 |:2

y = 18

 

 

zad 4.

 

a)

4x+1 = 3x+5

4x-3x = 5-1

x = 4


b)

x-3 = 2(x-8)-5

x-3 = 2x-8-5

x-3 = 2x-13

x-2x = -13+3

-x = -10 |*(-1)

x = 10

 

c)

7x-1 = 1/3*(x+7) |*3

21x-3 = x+7

21x-x = 7+3

20x = 10 |:20

X = 1/2

 

d)

x² + 3-2 = x(x+1)+2

x²+1 = x²+x+2

x²-x²-x = 2-1

-x = 1 |*(-1)

x = -1

 

102 3 102