Zadanie z pi


Hannia obeszła trawnik w kształcie koła wykonując 30 kroków, jaka jest srednica tego trawnika, Jezeli srednia długosc kroku hani wynosi 0.6m ?
W kaplicy koscielnej znajduja sie 4 kola w krztałcie kół, o srednicy 1,6 m. Ile metrów kwadratowych ma powierzchnia tych okien? Przyjmij ze pi to = 3.14
Oblicz sednice kola rowerowego które na pokonanie odleglosci 1km musi wykonac 490 obrotówWskazówki jednego zegara mają długosc 4cm i 3 cm, oblicz drogi jakie pokonaly koce tych wsakazowek w ciagu 12 godzin?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T23:18:31+01:00
Hannia obeszła trawnik w kształcie koła wykonując 30 kroków, jaka jest srednica tego trawnika, Jezeli srednia długosc kroku hani wynosi 0.6m ?

Rozwiązanie:
x- długość kroku
x=0,6 m
l=30*0,6=18m
l=2(pi)r
2(pi)r=18 => 2r=18/3,14= 5,732
średnica tego okręgu wynosi 5,732 m


W kaplicy koscielnej znajduja sie 4 kola w krztałcie kół, o srednicy 1,6 m. Ile metrów kwadratowych ma powierzchnia tych okien? Przyjmij ze pi to = 3.14

Rozwiązanie:
2r=1,6m
r=0,8m
Pokna=(pi)*r^2=3,14*(0,8)^2=2,0096
P4okien = 4 *2,0096=8,0384 m^2
Powierzchnia tych okien to 8,0384 m^2

Oblicz sednice kola rowerowego które na pokonanie odleglosci 1km musi wykonac 490 obrotów

l=2(pi)r
s=1000m
s=490l
l=s/490
2r=l/(pi) => 2r=s/[490*(pi)]
2r = 1000/490*3,14=0,650
Średnica tych kół to 0,650 m


Wskazówki jednego zegara mają długosc 4cm i 3 cm, oblicz drogi jakie pokonaly koce tych wsakazowek w ciagu 12 godzin?
r1=4cm - wskazówka minutowa
r2=3 cm - wskazówka godzinowa
l1=2(pi)r1=2*3,14*4=25,12 cm
l2=2(pi)r2=2*3,14*3=18,84 cm
minutowa wykonuje 12 obrotów przez 12 godzin
godzinowa wykonuje 1 obrót przez 12 godzin

a więc l1w=25,12*12 = 301,44 cm
l2w= 18,84 *1 = 18,84 cm
Minutowa przebywa drogę 301,44 cm
a godzinowa 18,84 cm
4 5 4