Na rysunku przedstawiono rysunek elektrolizera do otrzymywania (na katodzi K)stopu Sn-Ni o zawratosci 65% wag. cyny. Elektrolit stanowi wodny, alkaliczny roztwór SnCl2 i NiCl2. Elektrolizer zawiera dwie anody: A1 wykonana z metalicznej cyny i A2 z metalicznego niklu. Podczas elektrolizy nie wydzielaja sie zadne gazy. Obliczyc stosunek natezen pradów I1:I2, przy którym sklad elektrolitunie bedzie ulegal zmianom.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T17:39:41+01:00
Witaj
Dane p%1=65%wag., p%2=35%wag., M1=118,71g Sn/mol, M2=58,69g Ni/mol,
……...z1=z2=z=2, t1=t2=t, p1/p2= m1/m2
szukane J1/J2

m1/m2 = p%1/p%2 = [M1*J1*t/zF] : [M2*J2*t/zF] = M1*J1//M2*J2
J1/J2 = p%1*M2 // [p%2*M1] = 65*58,69 // 35*118,71 = 3814,85/4154,85 = 1/1,089
J1 : J2 = 1 : 1,089

Aby skład elektrolitu nie ulegał zmianie stosunek natężeń prądów powinien wynosić
J1 : J2 = 1 : 1,089

Semper in altum…………………………..pozdrawiam
1 5 1