Zad.1
Podstawą prostopadłościanneggo pudełka jest kwadrat o boku 8 cm. Jaką wysokość powinno mieć to pudełko, żeby jego pojemność była większa niż 1 litr? Wynik podaj w pełnych centymetrach.
Zad.2
Graniastosłup ma wysokość 24 cm. Jakie powinno być pole jego podstawy, żeby jego objętość była
a) mniejsza od 1 dm sześciennego ?
b) większa od 5 dm sześciennych, ale mniejsza od 6 dm sześciennych?
Zad.3
Trzy litry soku rozlano do prostopadłościennych pojemników o wymiarach 5 cm * 5 cm * 10 cm, wypełniające je do 4/5 wysokości.
a) Jaka jest pojemność jednego pojemnika?
b) Ile napoju nalano do każdego z tych pojemników?
c) Ile było pojemników?

1

Odpowiedzi

2010-03-21T14:36:04+01:00
Zad.1
8cm=0,8dm
1l=1dm³
(0,8dm)²H=1dm³
H=1/0,64 dm=25/16 dm=1 9/16 dm=1,5625dm=15,625cm≈16
co najmniej 16cm

Zad.2
24cm=2,4dm
V=P*2,4dm
P=V/2,4 [dm²]
a) P<1/2,4 dm²
P<5/12 dm²
b) 5/2,4 dm² < P < 6/2,4 dm²
25/12 dm²=2 1/12 dm² < P < 2,5 dm²


Zad.3
a) V=5 cm * 5 cm * 10 cm=250cm³
b) 4/5*V=200cm³
c) 3l=3dm³=3000cm³
3000cm³:200cm³=15
1 5 1