Uzupełnij równania reakcji chemicznej.Nazwij produkty reakcji:
1.____+____---> __(CH3COO)2Ca+__ H2O
2.__C3H7COOH +______---> __C+___H2O
3.______+______--->__HCOONa+__H2O
4.__C2H5COOH+____--->__CO+________
5.__HCOOC+__MgO--->____+_____
6._____+__LiOH---->__C15H31COOLi+____
7.____+__K2O--->__(HCOO)2Zn+__H2

1

Odpowiedzi

2012-08-19T22:16:59+02:00

Zadanie 1. Uzupełnij równania reakcji chemicznej. Nazwij produkty reakcji.


1. 2CH₃COOH + Ca(OH)₂ ⇒ (CH₃COO)₂Ca + 2H₂O

produkty: octan (etanian) wapnia i woda


2. C₃H₇COOH + O₂ ⇒ 4C + 4H₂O

produkty: węgiel i woda


3. HCOOH + NaOH ⇒ HCOONa+ H₂O

produkty: mrówczan (metanian) sodu i woda


4. C₂H₅COOH + 2O₂ ⇒ 3CO + 3H₂O

produkty: tlenek węgla (II) i woda


5. 2HCOOH + MgO ⇒ (HCOO)₂Mg + H₂O

produkty: mrówczan (metanian) magnezu i woda


6.C₁₅H₃₁COOH + LiOH ⇒ C₁₅H₃₁COOLi + H₂O

produkty: palmitynian (heksadekanian) litu i woda


7. Reakcja została napisana błędnie. Możliwości:

 

2HCOOH + Zn ⇒ (HCOO)₂Zn + H₂

produkty: mrówczan (metanian) cynku i wodór

 

lub

 

2HCOOH + K₂O ⇒ 2HCOOK + H₂O

produkty: mrówczan (metanian) potasu i woda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)